Vacatures

Strategische juridische functie in Noord Hollandse uitvoeringsorganisatie

Matching:

Zelfstandig werkende professional met politiek-bestuurlijke ervaring en ervaring met het werken en handelen op strategisch niveau. Zowel strategisch als hands-on georiënteerd.

Managerial:

Sturing op met name politiek-bestuurlijke en strategische processen, vaste deelnemer in vergaderingen van het bestuur, complexiteit aan belangen, rechterhand van directie.

Context:

Jonge organisatie, eerder netwerkorganisatie dan strikte en hiërarchische vaste structuren, midden in ontwikkeling naar verdere professionalisering van mens, organisatie en integraal denken en werken.   

Condities:

Schaal 12, prima secundaire voorwaarden, ontwikkelingsgerichte omgeving, jaarcontract.

Lid Raad van Toezicht - Welzijnsorganisatie Midden Nederland

Matching:

Relevante bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, affiniteit met en inhoudelijk betrokken bij zorg en welzijn, brede maatschappelijke oriëntatie.

Managerial:

Vermogen en attitude om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan, om ten opzichte van elkaar en de bestuurder kritisch, onafhankelijk en integer te opereren. Expertise en strategische visie op het gebied van kwaliteitsvraagstukken en (externe) ontwikkelingen binnen de sector.

Context:

Welzijnsorganisatie, ruim honderd vaste medewerkers, ondersteund door ca. vijfhonderd vrijwilligers.  Verbinden van expertises, creëren van mogelijkheden en oplossingen in de leefomgeving.

Condities:

6-8 bijeenkomsten per jaar, vrijwilligersvergoeding.