Enkele opdrachten

Een ondersteunende afdeling van een gemeenschappelijke regeling kampt met de implementatie van een organisatorische centralisering. Deze centralisering heeft in de praktijk eerder tot verwarring en onduidelijkheid geleid, dan tot de beoogde efficiency- en kwaliteitsslag. Een breder onderzoek moet zowel analyse, draagvlak als een concreet verbeterplan bieden. Uit de gevoerde interviews blijken zowel de dagelijkse knelpunten in werkprocessen, organisatorische onduidelijkheden als ook kansen naar de toekomst, zoals verdergaande digitalisering alsmede een nieuw zaaksysteem. Op basis van interviews met medewerkers, management en interne klanten is een overzichtelijke analyse opgesteld, inclusief een concreet stappenplan ter verbetering. Dit vormde de basis voor een gezamenlijke en met name gedragen verbeterde centralisering.     

Een interne HR-professional krijgt de kans om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen tot professioneel coach. Hiertoe volgt zij een opleiding tot gecertificeerd coach. Onderdeel van deze opleiding is haar eigen persoonlijke ontwikkeling in het algemeen, en het versterken van haar coachingsvaardigheden in het bijzonder. Fazili Consulting treedt op als personal coach en als supervisor in het opleidings- en ontwikkelingstraject.

Een kleine gemeente heeft, net als vele anderen, te kampen met krapte op de arbeidsmarkt voor één van haar managementposities. De concurrentie van omliggende en grotere (lees: beter betalende) gemeenten is groot. Om deze reden wordt vroegtijdig besloten te investeren in interne doorstroom en ontwikkeling. Met behulp van Fazili Consulting worden interne gegadigden benaderd die hebben aangegeven, door te willen groeien. Al deze kandidaten krijgen vervolgens een ontwikkel- en loopbaanassessment. Op basis van deze assessments krijgen twee medewerkers de kans, een managementopleiding te volgen. Ook mogen zij reeds enkele managementtaken uitvoeren om ervaring op te doen. Tevens wordt een intern ontwikkel- en begeleidingstraject samengesteld, inclusief coaching, training en intervisie. Op deze wijze sorteert de gemeente via interne ontwikkeling voor op vacatures die gaan ontstaan.