Enkele opdrachten

Een culturele instelling wordt onderzocht op haar sterktes en zwaktes en op de effecten en waardering bij haar klanten. Dit levert een doorgaans positief beeld op; de vakinhoudelijke expertise en klantvriendelijkheid worden sterk gewaardeerd. Winst ligt in de doorontwikkeling van de klantgerichtheid en adviesvaardigheden: wat minder de expert rol en wat meer advies- en begeleidingsrol. Dat is een lastige, aangezien dat mede afhankelijk is van de rolinvulling van haar klanten zelf. In een korte sessie met de culturele instelling wordt deze gewenste rolverschuiving geconcretiseerd naar het dagelijkse werk en naar nieuwe planvorming. Dit levert zowel inzicht als praktische handvatten voor constructief vervolg.     

Een interne HR-professional krijgt de kans om zich binnen de organisatie verder te ontwikkelen tot professioneel coach. Hiertoe volgt zij een opleiding tot gecertificeerd coach. Onderdeel van deze opleiding is haar eigen persoonlijke ontwikkeling in het algemeen, en het versterken van haar coachingsvaardigheden in het bijzonder. Fazili Consulting treedt op als personal coach en als supervisor in het opleidings- en ontwikkelingstraject.

Een kleine gemeente heeft, net als vele anderen, te kampen met krapte op de arbeidsmarkt voor één van haar managementposities. De concurrentie van omliggende en grotere (lees: beter betalende) gemeenten is groot. Om deze reden wordt vroegtijdig besloten te investeren in interne doorstroom en ontwikkeling. Met behulp van Fazili Consulting worden interne gegadigden benaderd die hebben aangegeven, door te willen groeien. Al deze kandidaten krijgen vervolgens een ontwikkel- en loopbaanassessment. Op basis van deze assessments krijgen twee medewerkers de kans, een managementopleiding te volgen. Ook mogen zij reeds enkele managementtaken uitvoeren om ervaring op te doen. Tevens wordt een intern ontwikkel- en begeleidingstraject samengesteld, inclusief coaching, training en intervisie. Op deze wijze sorteert de gemeente via interne ontwikkeling voor op vacatures die gaan ontstaan.