K A N D I D A T E N   E X E C U T I V E   M A T C H I N G

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur maatschappelijke organisatie

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Ondernemer+ Bestuurder+ Leider+ People Manager+ Coachend Manager

  WO + management

  1

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Senior adviseur overheid

  Intellectuele drive+ Scherpzinnig+ Resultaatgericht+ Sociaal

  Bemiddelaar+ Leider+ Innovator

  WO + management

  2

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Senior strategisch adviseur

  Resultaatgericht+ Mondiaal+ Orde en structuur

  Resultaat- en kwaliteitsgericht manager+ Coachend manager

  WO

  3

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur maatschappelijke organisatie

  Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

  Bestuurder+ Secretaris+ Projectmanager+ People Manager

  WO

  4

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Algemeen directeur gemeente

  Intellectuele drive+ Sociaal+ Mondiaal

  Resultaatgericht manager+ Projectmanager+ MT-lid+ Bestuurder

  HBO

  5

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Adviseur HRM - Rijksoverheid+ Zorg

  Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

  Coachend Manager+ Ondernemer+ Innovator

  HBO

  6

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Project- en transitiemanager+ Overheid

  Resultaatgericht+ Orde en Structuur+ Intellectuele Drive

  Project manager+ MT-lid+ Innovator+ Resultaatgericht manager

  WO + management

  7

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Sociale Dienstverleningsorganisatie

  Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

  People Manager+ Coachend Manager+ Innovator

  HBO

  8

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Bestuurder Overheidsorganisatie

  Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Mondiaal

  Bestuurder+ Resultaatgericht manager+ Innovator

  WO + management

  9

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Business Controller Overheidsorganisatie

  Resultaatgericht+ Orde en Structuur+ Mondiaal

  Kwaliteitsgericht manager+ Projectmanager+ Innovator

  WO

  10

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager F&C Semi Overheidsorganisatie

  Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Sociaal

  MT-lid+ Resultaatgericht manager+ Innovator

  WO

  11

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Business Controller Gemeente

  Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Mondiaal

  Resultaatgericht manager+ Projectmanager+ Kwaliteitsgericht manager

  WO

  12

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Senior strategisch adviseur Gemeente

  Intellectuele drive+ Resultaatgericht+ Autoriteit

  Kwaliteitsgericht manager+ Resultaatgericht manager+ Innovator

  WO + management

  13

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur Bedrijfsvoering Gemeente

  Resultaatgericht+ Sociaal

  Resultaatgericht manager+ MT-lid+ Innovator

  WO

  14

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur Bedrijfsvoering plv. Gemeentesecretaris Gemeente

  Resultaatgericht+ Mondiaal+ Intellectuele drive

  Innovator+ Resultaatgericht manager+ Bestuurder

  WO + management

  15

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur Bedrijfsvoering loco-secretaris

  Resultaatgericht+ Autoriteit+ Intellectuele drive

  Bestuurder+ Ondernemer+ Resultaatgericht manager

  WO

  16

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Adviseur HR Gemeente

  Resultaatgericht+ Autoriteit+ Orde en Structuur

  Resultaatgericht-+ Kwaliteitsgericht- en Coachend manager

  WO

  17

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Adviseur HR Gemeente

  Mondiaal+ Resultaatgericht+ Sociaal

  Coachend-+ Resultaatgericht manager+ Ondernemer

  HBO

  18

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Financieel Administratieve processen Bedrijfsleven

  Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

  Resultaatgericht-+ Kwaliteitsgericht- en Coachend manager

  WO

  19

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Maatschappelijke Organisatie

  Sociaal+ Mondiaal+ Behoud en Borging

  People Manager+ MT-lid+ Voorzitter

  WO + management

  20

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Afdelingshoofd Gemeente

  Intellectuele drive+ Resultaatgericht+ Mondiaal

  Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

  WO

  21

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Sociaal Domein Gemeente

  Sociaal+ Intellectuele Drive+ Resultaatgericht

  People Manager+ MT-lid+ Resultaatgericht manager

  WO

  22

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Maatschappelijke (vrijwilligers)Organisatie

  Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

  Coachend manager+ Innovator+ MT-lid

  HBO + management

  23

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Strategisch adviseur + Loco-secretaris Gemeente

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  People manager+ Resultaatgericht manager+ Innovator

  HBO

  24

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Hoofd Maatschappelijk Domein+ Gemeente

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Coachend Manager+ Ondernemer+ Innovator

  WO + management

  25

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Welzijnsorganisatie

  Orde en Structuur+ Sociaal+ Resultaatgericht

  Innovater+ Bestuurder+ Coachend manager

  WO

  26

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Strategisch adviseur bedrijfsvoering Gemeente

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Resultaatgericht manager+ Coachend manager+ Voorzitter

  WO

  27

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Griffier Rijksoverheid

  Resultaatgericht+ Orde en structuur+ Sociaal

  Voorzitter+ Ondernemer+ MT-lid

  WO + management

  28

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Welzijnsorganisatie

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Orde en Structuur

  Ondernemer+ Coachend manager+ Voorzitter

  HBO

  29

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Fysiek Domein Gemeente

  Sociaal+ Resultaatgericht+ Intellectuele Drive

  Ondernemer+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

  HBO + management

  30

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Ruimtelijk Domein Gemeente

  Sociaal+ Resultaatgericht+ Intellectuele Drive

  Innovator+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

  WO

  31

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur Gemeente

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

  WO

  32

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Strategisch adviseur

  Intellectuele Drive+ Resultaatgericht+ Sociaal

  Innovator+ Projectleider+ Ondernemer

  WO + management

  33

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Accountant + Lector

  Resultaatgericht+ Intellectuele Drive+ Autoriteit

  Kwaliteitsgericht manager+ Ondernemer

  WO

  34

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Strategisch adviseur Organisatieontwikkeling Overheidsorganisatie

  Autoriteit+ Orde en Structuur+ Resultaatgericht

  Innovator+ MT-lid+ Resultaatgericht manager

  HBO + management

  35

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur Welzijnsorganisatie

  Mondiaal+ Sociaal+ Resultaatgericht

  Ondernemer+ Innovator+ People manager

  HBO

  36

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Senior (Programma-) Manager IT

  Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

  People manager+ Coachend Manager+ Ondernemer

  HBO

  37

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Accountmanager Semi-Overheid

  Sociaal+ Resultaatgericht+ Orde en Structuur

  Ondernemer+ Kwaliteitsgericht manager+ Coachend manager

  HBO

  38

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager HR Semi-Overheid

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Resultaatgericht manager+ MT-lid+ Innovator

  HBO + management

  39

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur + plv. Gemeentesecretaris

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Bestuurder+ Directeur+ Innovator

  WO + management

  40

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Sociaal Domein Gemeente

  Sociaal+ Resultaatgericht

  People manager+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

  HBO

  41

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Manager Sociaal Domein Gemeente

  Sociaal+ Resultaatgericht

  Resultaatgericht manager+ People manager

  HBO

  42

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Strategisch Adviseur HRM

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

  Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

  HBO

  43

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Programmamanager Ruimtelijk Domein

  Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Sociaal

  Innovator+ Resultaatgericht manager+ Kwaliteitsgericht manager

  HBO

  44

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Directeur Bestuurder Rijksoverheid

  Resultaatgericht+ Mondiaal+ Intellectuele Drive

  Resultaatgericht manager+ Bestuurder+ Ondernemer

  WO

  45

 • Kernwaarden

  Kernrollen

  Adviseur inkoopstrategie

  Resultaatgericht+ Sociaal+ Mondiaal

  Resultaatgericht- en kwaliteitsgericht manager, Projectmanager

  HBO

  46

R  E  S  U  L  T  A  T  E  N    M  E  T    M  E  N  S  E  N

STRATEGY

CULTURE

CHANGE

F A Z I L I   C O N S U L T I N G

Kantoor Parkstaete

Nieuweweg 109

3765 GC te Soest 

tel.: 035-5885005

fax: 035-5885118

info@faziliconsulting.nl

Algemene Voorwaarden

Routebeschrijving

Factsheet