Kandidaten

Kandidaten die bij ons ingeschreven staan, kennen wij allemaal persoonlijk. Zij delen allen de energie, ambitie, frisheid en eigenheid, die passen op directie en managementniveau. Professionele karakterkoppen met eigen visie en drive. Graag informeren wij u nader omtrent mogelijke matches. U kunt hiervoor contact opnemen met Shahram Fazili.

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur maatschappelijke organisatie

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Ondernemer+ Bestuurder+ Leider+ People Manager+ Coachend Manager

WO + management

I

Kernwaarden

Kernrollen

Senior strategisch adviseur

Resultaatgericht+ Mondiaal+ Orde en structuur

Resultaat- en kwaliteitsgericht manager+ Coachend manager

WO

III

Kernwaarden

Kernrollen

Algemeen directeur gemeente

Intellectuele drive+ Sociaal+ Mondiaal

Resultaatgericht manager+ Projectmanager+ MT-lid+ Bestuurder

HBO

V

Kernwaarden

Kernrollen

Project- en transitiemanager+ Overheid

Resultaatgericht+ Orde en Structuur+ Intellectuele Drive

Project manager+ MT-lid+ Innovator+ Resultaatgericht manager

WO + management

VII

Kernwaarden

Kernrollen

Bestuurder Overheidsorganisatie

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Mondiaal

Bestuurder+ Resultaatgericht manager+ Innovator

WO + management

IX

Kernwaarden

Kernrollen

Manager F&C Semi Overheidsorganisatie

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Sociaal

MT-lid+ Resultaatgericht manager+ Innovator

WO

XI

Kernwaarden

Kernrollen

Senior strategisch adviseur Gemeente

Intellectuele drive+ Resultaatgericht+ Autoriteit

Kwaliteitsgericht manager+ Resultaatgericht manager+ Innovator

WO + management

XIII

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur Bedrijfsvoering plv. Gemeentesecretaris Gemeente

Resultaatgericht+ Mondiaal+ Intellectuele drive

Innovator+ Resultaatgericht manager+ Bestuurder

WO + management

XV

Kernwaarden

Kernrollen

Adviseur HR Gemeente

Resultaatgericht+ Autoriteit+ Orde en Structuur

Resultaatgericht-+ Kwaliteitsgericht- en Coachend manager

WO

XVI

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Financieel Administratieve processen Bedrijfsleven

Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

Resultaatgericht-+ Kwaliteitsgericht- en Coachend manager

WO

XIX

Kernwaarden

Kernrollen

Afdelingshoofd Gemeente

Intellectuele drive+ Resultaatgericht+ Mondiaal

Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

WO

XXI

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Maatschappelijke (vrijwilligers)Organisatie

Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

Coachend manager+ Innovator+ MT-lid

HBO + management

XXIII

Kernwaarden

Kernrollen

Hoofd Maatschappelijk Domein+ Gemeente

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Coachend Manager+ Ondernemer+ Innovator

WO + management

XXV

Kernwaarden

Kernrollen

Strategisch adviseur bedrijfsvoering Gemeente

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Resultaatgericht manager+ Coachend manager+ Voorzitter

WO

XXVII

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Welzijnsorganisatie

Resultaatgericht+ Sociaal+ Orde en Structuur

Ondernemer+ Coachend manager+ Voorzitter

HBO

XXIX

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Ruimtelijk Domein Gemeente

Sociaal+ Resultaatgericht+ Intellectuele Drive

Innovator+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

WO

XXXI

Kernwaarden

Kernrollen

Strategisch adviseur

Intellectuele Drive+ Resultaatgericht+ Sociaal

Innovator+ Projectleider+ Ondernemer

WO + management

XXXIII

Kernwaarden

Kernrollen

Strategisch adviseur Organisatieontwikkeling Overheidsorganisatie

Autoriteit+ Orde en Structuur+ Resultaatgericht

Innovator+ MT-lid+ Resultaatgericht manager

HBO + management

XXXV

Kernwaarden

Kernrollen

Senior (Programma-) Manager IT

Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

People manager+ Coachend Manager+ Ondernemer

HBO

XXXVII

Kernwaarden

Kernrollen

Manager HR Semi-Overheid

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Resultaatgericht manager+ MT-lid+ Innovator

HBO + management

XXXIX

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Sociaal Domein Gemeente

Sociaal+ Resultaatgericht

People manager+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

HBO

XLI

Kernwaarden

Kernrollen

Strategisch Adviseur HRM

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

HBO

XLIII

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur Bestuurder Rijksoverheid

Resultaatgericht+ Mondiaal+ Intellectuele Drive

Resultaatgericht manager+ Bestuurder+ Ondernemer

WO

XLV

Kernwaarden

Kernrollen

Senior adviseur overheid

Intellectuele drive+ Scherpzinnig+ Resultaatgericht+ Sociaal

Bemiddelaar+ Leider+ Innovator

WO + management

II

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur maatschappelijke organisatie

Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

Bestuurder+ Secretaris+ Projectmanager+ People Manager

WO

IV

Kernwaarden

Kernrollen

Adviseur HRM - Rijksoverheid+ Zorg

Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

Coachend Manager+ Ondernemer+ Innovator

HBO

VI

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Sociale Dienstverleningsorganisatie

Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

People Manager+ Coachend Manager+ Innovator

HBO

VIII

Kernwaarden

Kernrollen

Business Controller Overheidsorganisatie

Resultaatgericht+ Orde en Structuur+ Mondiaal

Kwaliteitsgericht manager+ Projectmanager+ Innovator

WO

X

Kernwaarden

Kernrollen

Business Controller Gemeente

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Mondiaal

Resultaatgericht manager+ Projectmanager+ Kwaliteitsgericht manager

WO

XII

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur Bedrijfsvoering Gemeente

Resultaatgericht+ Sociaal

Resultaatgericht manager+ MT-lid+ Innovator

WO

XIV

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur Bedrijfsvoering loco-secretaris

Resultaatgericht+ Autoriteit+ Intellectuele drive

Bestuurder+ Ondernemer+ Resultaatgericht manager

WO

XVI

Kernwaarden

Kernrollen

Adviseur HR Gemeente

Mondiaal+ Resultaatgericht+ Sociaal

Coachend-+ Resultaatgericht manager+ Ondernemer

HBO

XVIII

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Maatschappelijke Organisatie

Sociaal+ Mondiaal+ Behoud en Borging

People Manager+ MT-lid+ Voorzitter

WO + management

XX

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Sociaal Domein Gemeente

Sociaal+ Intellectuele Drive+ Resultaatgericht

People Manager+ MT-lid+ Resultaatgericht manager

WO

XXII

Kernwaarden

Kernrollen

Strategisch adviseur + Loco-secretaris Gemeente

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

People manager+ Resultaatgericht manager+ Innovator

HBO

XXIV

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Welzijnsorganisatie

Orde en Structuur+ Sociaal+ Resultaatgericht

Innovater+ Bestuurder+ Coachend manager

WO

XXVI

Kernwaarden

Kernrollen

Griffier Rijksoverheid

Resultaatgericht+ Orde en structuur+ Sociaal

Voorzitter+ Ondernemer+ MT-lid

WO + management

XXVIII

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Fysiek Domein Gemeente

Sociaal+ Resultaatgericht+ Intellectuele Drive

Ondernemer+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

HBO + management

XXX

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur Gemeente

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

WO

XXXII

Kernwaarden

Kernrollen

Accountant + Lector

Resultaatgericht+ Intellectuele Drive+ Autoriteit

Kwaliteitsgericht manager+ Ondernemer

WO

XXXIV

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur Welzijnsorganisatie

Mondiaal+ Sociaal+ Resultaatgericht

Ondernemer+ Innovator+ People manager

HBO

XXXVI

Kernwaarden

Kernrollen

Accountmanager Semi-Overheid

Sociaal+ Resultaatgericht+ Orde en Structuur

Ondernemer+ Kwaliteitsgericht manager+ Coachend manager

HBO

XXXVIII

Kernwaarden

Kernrollen

Directeur + plv. Gemeentesecretaris

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Bestuurder+ Directeur+ Innovator

WO + management

XL

Kernwaarden

Kernrollen

Manager Sociaal Domein Gemeente

Sociaal+ Resultaatgericht

Resultaatgericht manager+ People manager

HBO

XLII

Kernwaarden

Kernrollen

Programmamanager Ruimtelijk Domein

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Sociaal

Innovator+ Resultaatgericht manager+ Kwaliteitsgericht manager

HBO

XLIV

Kernwaarden

Kernrollen

Adviseur inkoopstrategie

Resultaatgericht+ Sociaal+ Mondiaal

Resultaatgericht- en kwaliteitsgericht manager, Projectmanager

HBO

XLVI