Kandidaten

Kandidaten die bij ons ingeschreven staan, kennen wij allemaal persoonlijk. Zij delen allen de energie, ambitie, frisheid en eigenheid, die passen op directie en managementniveau. Professionele karakterkoppen met eigen visie en drive. Graag informeren wij u nader omtrent mogelijke matches. U kunt hiervoor contact opnemen met Shahram Fazili.

Kernwaarden

Kernrollen

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XLIII

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

Strategisch Adviseur HRM

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

II

Intellectuele drive+ Scherpzinnig+ Resultaatgericht+ Sociaal

Bemiddelaar+ Leider+ Innovator

Senior adviseur overheid

WO

Kernwaarden

Kernrollen

IV

Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

Bestuurder+ Secretaris+ Projectmanager+ People Manager

Directeur maatschappelijke organisatie

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

VI

Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

Coachend Manager+ Ondernemer+ Innovator

Adviseur HRM - Rijksoverheid+ Zorg

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

VIII

Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

People Manager+ Coachend Manager+ Innovator

Manager Sociale Dienstverleningsorganisatie

WO

Kernwaarden

Kernrollen

X

Resultaatgericht+ Orde en Structuur+ Mondiaal

Kwaliteitsgericht manager+ Projectmanager+ Innovator

Business Controller Overheidsorganisatie

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XII

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Mondiaal

Resultaatgericht manager+ Projectmanager+ Kwaliteitsgericht manager

Business Controller Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XIV

Resultaatgericht+ Sociaal

Resultaatgericht manager+ MT-lid+ Innovator

Directeur Bedrijfsvoering Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XVI

Resultaatgericht+ Autoriteit+ Intellectuele drive

Bestuurder+ Ondernemer+ Resultaatgericht manager

Directeur Bedrijfsvoering loco-secretaris

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XVIII

Mondiaal+ Resultaatgericht+ Sociaal

Coachend-+ Resultaatgericht manager+ Ondernemer

Adviseur HR Gemeente

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XX

Sociaal+ Mondiaal+ Behoud en Borging

People Manager+ MT-lid+ Voorzitter

Manager Maatschappelijke Organisatie

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXII

Sociaal+ Intellectuele Drive+ Resultaatgericht

People Manager+ MT-lid+ Resultaatgericht manager

Manager Sociaal Domein Gemeente

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XXIV

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

People manager+ Resultaatgericht manager+ Innovator

Strategisch adviseur + Loco-secretaris Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXVI

Orde en Structuur+ Sociaal+ Resultaatgericht

Innovater+ Bestuurder+ Coachend manager

Manager Welzijnsorganisatie

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXVIII

Resultaatgericht+ Orde en structuur+ Sociaal

Voorzitter+ Ondernemer+ MT-lid

Griffier Rijksoverheid

HBO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXX

Sociaal+ Resultaatgericht+ Intellectuele Drive

Ondernemer+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

Manager Fysiek Domein Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXXII

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

Directeur Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXXIV

Resultaatgericht+ Intellectuele Drive+ Autoriteit

Kwaliteitsgericht manager+ Ondernemer

Accountant + Lector

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XXXVI

Mondiaal+ Sociaal+ Resultaatgericht

Ondernemer+ Innovator+ People manager

Directeur Welzijnsorganisatie

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XXXVIII

Sociaal+ Resultaatgericht+ Orde en Structuur

Ondernemer+ Kwaliteitsgericht manager+ Coachend manager

Accountmanager Semi-Overheid

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XL

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Bestuurder+ Directeur+ Innovator

Directeur + plv. Gemeentesecretaris

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XLII

Sociaal+ Resultaatgericht

Resultaatgericht manager+ People manager

Manager Sociaal Domein Gemeente

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XLIV

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Sociaal

Innovator+ Resultaatgericht manager+ Kwaliteitsgericht manager

Programmamanager Ruimtelijk Domein

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

I

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Ondernemer+ Bestuurder+ Leider+ People Manager+ Coachend Manager

Directeur maatschappelijke organisatie

WO

Kernwaarden

Kernrollen

III

Resultaatgericht+ Mondiaal+ Orde en structuur

Resultaat- en kwaliteitsgericht manager+ Coachend manager

Senior strategisch adviseur

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

V

Intellectuele drive+ Sociaal+ Mondiaal

Resultaatgericht manager+ Projectmanager+ MT-lid+ Bestuurder

Algemeen directeur gemeente

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

VII

Resultaatgericht+ Orde en Structuur+ Intellectuele Drive

Project manager+ MT-lid+ Innovator+ Resultaatgericht manager

Project- en transitiemanager+ Overheid

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

IX

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Mondiaal

Bestuurder+ Resultaatgericht manager+ Innovator

Bestuurder Overheidsorganisatie

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XI

Resultaatgericht+ Intellectuele drive+ Sociaal

MT-lid+ Resultaatgericht manager+ Innovator

Manager F&C Semi Overheidsorganisatie

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XIII

Intellectuele drive+ Resultaatgericht+ Autoriteit

Kwaliteitsgericht manager+ Resultaatgericht manager+ Innovator

Senior strategisch adviseur Gemeente

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XV

Resultaatgericht+ Mondiaal+ Intellectuele drive

Innovator+ Resultaatgericht manager+ Bestuurder

Directeur Bedrijfsvoering plv. Gemeentesecretaris Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XVI

Resultaatgericht+ Autoriteit+ Orde en Structuur

Resultaatgericht-+ Kwaliteitsgericht- en Coachend manager

Adviseur HR Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XIX

Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

Resultaatgericht-+ Kwaliteitsgericht- en Coachend manager

Manager Financieel Administratieve processen Bedrijfsleven

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXI

Intellectuele drive+ Resultaatgericht+ Mondiaal

Bestuurder+ Innovator+ Resultaatgericht manager

Afdelingshoofd Gemeente

HBO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXIII

Sociaal+ Mondiaal+ Intellectuele drive+

Coachend manager+ Innovator+ MT-lid

Manager Maatschappelijke (vrijwilligers)Organisatie

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXV

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Coachend Manager+ Ondernemer+ Innovator

Hoofd Maatschappelijk Domein+ Gemeente

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXVII

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Resultaatgericht manager+ Coachend manager+ Voorzitter

Strategisch adviseur bedrijfsvoering Gemeente

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XXIX

Resultaatgericht+ Sociaal+ Orde en Structuur

Ondernemer+ Coachend manager+ Voorzitter

Manager Welzijnsorganisatie

WO

Kernwaarden

Kernrollen

XXXI

Sociaal+ Resultaatgericht+ Intellectuele Drive

Innovator+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

Manager Ruimtelijk Domein Gemeente

WO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXXIII

Intellectuele Drive+ Resultaatgericht+ Sociaal

Innovator+ Projectleider+ Ondernemer

Strategisch adviseur

HBO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXXV

Autoriteit+ Orde en Structuur+ Resultaatgericht

Innovator+ MT-lid+ Resultaatgericht manager

Strategisch adviseur Organisatieontwikkeling Overheidsorganisatie

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XXXVII

Sociaal+ Mondiaal+ Resultaatgericht

People manager+ Coachend Manager+ Ondernemer

Senior (Programma-) Manager IT

HBO + management

Kernwaarden

Kernrollen

XXXIX

Resultaatgericht+ Sociaal+ Intellectuele Drive

Resultaatgericht manager+ MT-lid+ Innovator

Manager HR Semi-Overheid

HBO

Kernwaarden

Kernrollen

XLI

Sociaal+ Resultaatgericht

People manager+ Coachend manager+ Resultaatgericht manager

Manager Sociaal Domein Gemeente