R E F E R E N T I E S

Fazili Consulting heeft sinds haar bestaan ruime expertise en ervaring opgebouwd in verschillende sectoren. Dat resulteert in een breed en up-to-date beeld van ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden. Onze methodieken zijn leidend in het werkveld; standaardoplossingen laten wij aan anderen.

Wij bieden u begeleiding vanuit de nieuwste inzichten en perspectieven, toegesneden op uw persoonlijke maat. De meerwaarde en kwaliteit van deze aanpak wordt herkend door cliënten uit verschillende sectoren. Zij delen allen de wens om tot structurele verbetering van hun organisatie te komen

10239926554_05d1ec953b_k-overheid_edited

"Het begeleidingstraject is zowel bij de schoolleiders, HR als bij het College van Bestuur goed ontvangen.

 

Zowel de ontwikkeling van integraal management als de verdere automatisering en professionalisering zijn stevige transformaties, maar die nu duidelijke en gedragen koers kennen".

Z O R G   E N   W E L Z I J N

"De bijeenkomst met het bestuur was voor iedereen geslaagd. We hebben op een rustige en open manier de verschillende stijlen en onderlinge irritaties kunnen bespreken.

Juist met ook de benodigde humor hebben veel mensen toch wel goed kunnen horen, wat er over hen gezegd werd zonder dat het tot scheve gezichten heeft geleid. We moeten nog verder groeien als team, maar iedereen is enthousiast voor het vervolg".  

6845931995_0ef6c90ea4_k-zorg_edited.jpg

Klantervaringen

8119894533_1a88329ae8_k-publicaties_edit

O N D E R W I J S 

"Het begeleidingstraject is zowel bij de schoolleiders, HR als bij het College van Bestuur goed ontvangen.

 

Zowel de ontwikkeling van integraal management als de verdere automatisering en professionalisering zijn stevige transformaties, maar die nu duidelijke en gedragen koers kennen". 

M A A T S C H A P P E L I J K

"Complimenten vanuit de Raad van Toezicht over de rapportage. De analyse is heel herkenbaar en dat in zo’n korte tijd.

 

De rapportage biedt concrete handvatten voor vervolg, zowel naar het nieuwe provinciale bestuur als naar de organisatie. Daar merk ik veel enthousiasme om verder te ontwikkelen".

28078275672_8112c1f244_k-maatsch._edited
8205316793_ce3919a3ba_o%20(1)-bedrijfsl.

B E D R I J F S L E V E N 

"Je hebt echt de ruimte voor mij genomen, voor mijn verhaal en mijn kant van de zaak. Je zet zaken ook duidelijk en  scherp neer, dat biedt duidelijkheid.

 

Laten we op deze basis samen verder gaan". (Kandidaat executive coaching)