top of page
homepage online assessments.jpg

M A T C H   O P   S C H E R P E    M A A T

Executive search

Ons ruime netwerk en zorgvuldige en tegelijkertijd sterk persoonlijke benadering kenmerken onze werkwijze. Ons relatiebestand houden wij met opzet select. Geen grijze muizen, maar vrouwen en mannen met een eigen visie, gezicht en stijl. Van aanstormend talent tot bewezen kwaliteiten.

Wij kunnen het gehele traject van executive search voor u verzorgen, of bijvoorbeeld enkele passende kandidaten voorstellen. Maatwerk is hierbij ons uitgangspunt.

 

Matchingsprofiel opstellen

Alleen functie- en competentieprofielen doen onvoldoende recht aan het streven naar een goede match. Een goede match is immers niet zozeer gericht op een eenzijdige taken- en kwaliteitenanalyse, maar op het delen en wederzijds aansluiten van ambities, van het ontwikkelen van het wederzijdse goede gevoel en van de aansluiting op waarden. Fazili Consulting heeft zelf ontwikkelde en uiterst effectieve instrumenten en werkwijzen om een objectief, scherp, éénduidig en gedragen beeld te verkrijgen van wat daadwerkelijk nodig is en past.

Begeleiden en trainen sollicitatiecommissies

Sollicitatiecommissies hebben een verantwoordelijke taak: de nieuwe onbekende collega zowel goed kunnen inschatten en aanvoelen, als het presenteren van de eigen organisatie. Solliciteren is immers allang geen eenzijdig proces, maar geldt voor beide partijen. Fazili Consulting ondersteunt en traint sollicitatiecommissies om in hun optreden de kandidaat zowel te analyseren, aan te voelen als effectief te boeien en te binden.

Psychologische onderzoeken en assessments

Psychologisch onderzoek is een krachtig en effectief instrument voor het ondersteunen van beslissingen bij selectietrajecten. Maar ook voor loopbaanontwikkeltrajecten, carrièreplanning, het in kaart brengen van het groeipotentieel U ontvangt een duidelijk en objectief beeld van kwaliteiten, aandachtspunten en loopbaanmogelijkheden. Tevens legt Fazili Consulting sterke nadruk op de matching van individuele waarden met organisatiewaarden. Zodat u zeker weet wanneer het ècht past.

 

Loopbaancoaching

Veel mensen oriënteren zich op een nieuwe stap in hun loopbaan. Een eindverantwoordelijke positie? Een eigen onderneming? Een strategische rol? In alle gevallen is het belangrijk om te weten wat de echte ambities en wat de eigen kwaliteiten zijn. Dat geeft inzicht in mogelijkheden, biedt breed perspectief en maakt afwegingen realistisch. De persoonsgerichte benadering en combinatie van dieper inzicht, coaching en praktische begeleiding ervaren onze cliënten als stimulerend en motiverend.

Executive coaching

Eindverantwoordelijke posities zijn vaak eenzaam. Echte collega’s zijn er weinig; belangen en posities en beeldvorming spelen een cruciale rol op dit niveau. Zeker bij complexe besluitvormingstrajecten of strategische afwegingen - persoonlijk,zakelijk of vaak beiden – kan een klankbord van nut zijn. Iemand die de spelregels op uw niveau kent, die u volledig kunt vertrouwen en aanwezig is op de momenten wanneer u dat wenst. Zodat u op de cruciale momenten het overzicht, de controle en de kracht behoudt.

E X E C U T I V E   M A T C H I N G

Fazili Consulting Executive Matching is gespecialiseerd in het effectief matchen van functies en organisaties op directieniveau en strategisch niveau met talentvolle en gedreven kandidaten. Door onze brede expertise op het gebied van strategy, culture & change hebben wij een breder en gefundeerder beeld over de organisatie en passende kandidaten dan reguliere werving en selectie bureaus.

De wederzijdse match staat bij ons centraal. Dat vraagt om een andere, meer open en wederzijds nieuwsgierige benadering. Ambities van zowel organisatie als kandidaat,  zicht hebben op wederzijdse groeikansen en matching van persoonlijke en organisatiewaarden vormen centrale uitgangspunten in onze visie en werkwijze.

R  E  S  U  L  T  A  T  E  N    M  E  T    M  E  N  S  E  N

STRATEGY

CULTURE

CHANGE

bottom of page