homepage online assessments.jpg

S C H E R P   M A A T W E R K

Op de cruciale momenten in het traject van executive matching hanteert Fazili Consulting zelf ontwikkelde en uiterst effectieve instrumenten en bijeenkomsten om een scherp, éénduidig en gedragen beeld te verkrijgen van wat daadwerkelijk nodig is en past. Poldervalkuilen, profielen van schapen met meer dan vier poten of kandidaten die weinig toevoegen aan de toekomst van de organisatie, hebben immers weinig meerwaarde. Ons ruime netwerk en zorgvuldige en tegelijkertijd sterk persoonlijke benadering kenmerken onze werkwijze.

 

Ons kandidatenbestand houden wij met opzet select. Geen grijze muizen, maar vrouwen en mannen met een eigen visie, gezicht en stijl. Van aanstormend talent tot bewezen kwaliteiten. Wij geloven niet in onpersoonlijk grote kandidatenbestanden van wisselende kwaliteit, of het benaderen van onbekende kwaliteit, maar juist in de kracht van het persoonlijke contact en het goed kennen van onze kandidaten. Alle geselecteerde kandidaten die ingeschreven staan bij Fazili Consulting, hebben een korte profieltest ingevuld waarin hun primaire kwaliteiten, ambities en mentaliteit staan vermeld. Onze psychologen kunnen met gerichte assessments de kandidaten naar wens verder onderzoeken.

J U I S T E   M A T C H

Voor eventuele opname in ons selecte kandidatenbestand, ontvangen wij graag uw CV, motivaties en ambities. Bij een potentiële match volgt een persoonlijk kennismakingsgesprek. Bij opname in ons selecte kandidatenbestand vult u tevens een korte profieltest in, gericht op uw primaire kwaliteiten, ambities en mentaliteit. Dat biedt mogelijkheid tot snel wederzijds schakelen en matchen bij vragen vanuit de klant. Uiteraard behandelen wij al uw gegevens discreet en zorgvuldig conform de AVG, met oog voor uw privacy en positie.

 

Alle kandidaten spreken wij meerdere malen per jaar persoonlijk. Uiteraard houden wij u op de hoogte van aankomende en openstaande vacatures. Ook houden wij speciale themabijeenkomsten en bijeenkomsten voor loopbaanontwikkeling, waar wij u gaarne voor uitnodigen. Deze zijn uiteraard kosteloos en vrijblijvend, maar immer gericht op nadere analyse van de arbeidsmarkt, van ontwikkelingen binnen organisaties en op verdere carrièreontwikkeling en positionering. U breidt hiermee tevens uw zakelijk netwerk uit.

E X E C U T I V E   M A T C H I N G

Fazili Consulting Executive Matching is gespecialiseerd in het matchen van functies op directieniveau en strategisch niveau met kandidaten. Door onze brede expertise op het gebied van strategy, culture & change hebben wij een breder en gefundeerder beeld over de organisatie en passende kandidaten dan reguliere werving en selectie bureaus.

De wederzijdse match staat bij ons centraal. Wij ondersteunen zowel organisaties als kandidaten in hun verdere ontwikkeling via thema- en loopbaanontwikkelings-bijeenkomsten, via het organiseren van vrijblijvende netwerkgesprekken tussen organisaties en kandidaten en via ons unieke matchingsmethodieken.