top of page

D I E N S T E N

Onze diensten en producten zijn gericht op de kritische succesfactoren van onze cliënten: strategie, cultuurverandering en organisatieontwikkeling. Succesvolle organisaties hebben een organisatiecultuur die de strategische uitgangspunten ondersteunt en versterkt. Onze werkwijze en methodieken werken op uw maat

en zijn zowel gericht op resultaat als op draagvlak.  

Fazili Consulting is gespecialiseerd in het ontwikkelen van een eenduidige en krachtige strategie, het doorvoeren van de vereiste organisatieveranderingen

en het ontwikkelen van een effectieve organisatiecultuur. Met breed draagvlak, een integrale blik en een hoger resultaat voor uw organisatie als gevolg.

14122478450_906ac3be0d_k_edited_edited.j

S T R A T E G Y

Strategie en strategieontwikkeling kennen enerzijds de kant van de nuchtere analyses en positionering. Daarnaast weet Fazili Consulting als geen ander, dat strategie vaak gebaseerd is op de enorme drive en de betrokkenheid van bestuurders en directie. Pas als deze twee kanten zowel duidelijk zijn als matchen, heeft de strategie maximale kans van slagen. Wij zijn gespecialiseerd en ervaren in zowel deze inhoudelijke als menselijke kant van strategie. Dit tweeledige uitgangspunt vindt u ook terug in onze onderscheidende aanpak. Wij kennen de klappen van de zweep aan de bestuurs- en directietafels. Koers en richting versterken van uw organisatie is ons vak.    

 

Fazili Consulting is u van dienst bij het ontwikkelen van een effectieve strategie, bij positioneringsvraagstukken, bij de begeleiding van fusies, overnames en samenwerkingen, en bij het versterken van business development en ondernemerschap binnen uw organisatie.

C U L T U R E

De invloed van cultuur - ‘zo doen wij het hier’ - wordt duidelijk bij fusies en overnames, samenwerkingen, nieuwe gewenste rolinvullingen, integratievraagstukken en cultuurverandertrajecten. Onvoldoende aandacht voor organisatiecultuur leidt in alle gevallen van onbegrip, demotivatie en conflict tot verlies in kwaliteit tot uitval.

 

De juiste aanpak voor cultuurverandering verschilt per organisatie; one way tickets bestaan niet. De effectiviteit van het cultuurtraject is sterk afhankelijk van maatwerk en van de koersvastheid van de top van de organisatie. Zowel inzicht in cultuurpatronen als concretisering en vertaling naar de gewenste alledaagse praktijk vormen sleutels tot succes.  Wij hebben meerdere cultuur instrumenten in eigen beheer ontwikkeld - van organisatiescans tot diverse trainings- en cultuurprogramma’s – die zowel inzicht als enthousiasme en positieve beweging opleveren. 

29264310984_6e1b87f4e7_h%2520(2)_edited_
4642094852_10a4a59bb2_c_edited_edited_edited.jpg

C H A N G E

Continue en tijdige verandering van de organisatie is strategische noodzaak geworden. Organisaties die zich onvoldoende aanpassen aan nieuwe omstandigheden, lopen te snel achter de feiten en ontwikkelingen aan; 

 

Effectieve verandering is gericht op alle aspecten van de organisatie en geldt zowel voor strategie-implementatie, management & leadership development, ontwikkeling van bestuur en toezichthouders, coaching, assessments, executive coaching en teamontwikkeling.

Fazili Consulting heeft veel ervaring met het ‘alle signalen in de gewenste richting laten wijzen’. Dat geldt zowel met de zachte als met de harde kant. Onze bestuurlijke en managementervaring helpen ons daarbij, evenals het op waarde schatten en aanvoelen van mensen en processen. Persoonlijke ontwikkeling en zakelijke effectiviteit worden in onze begeleiding automatisch verbonden. Dit levert merkbare groei op beide fronten.      

O N L I N E   A S S E S S M E N T S

Fazili Consulting heeft meerdere kwalitatieve en kosten-efficiënte online assessments ontwikkeld met sterke aandacht voor betrouwbaarheid, kwaliteit, persoonlijk contact en rapportage op maat. 

1.   Breed persoonlijkheidsonderzoek

​2.   Breed passendheidsonderzoek

​3.   Persoonlijke effectiviteit en regie

4.   Loopbaanonderzoek

5.   Leidinggeven op afstand

6.   Mentale fitheid

7.   Interculturele effectiviteit

8.   Adviesvaardigheden

9.   Eigenaarschap

10. Coachingsvaardigheden

11.  Managementkwaliteiten en -stijl

Tevens hebben wij een online trainingsmodule Loopbaanontwikkeling ontwikkeld voor mensen die een volgende loopbaanstap willen realiseren.  

48863587988_242fea09b3_k_edited_edited.j
Online assessments
23767850281_061a653656_k_edited_edited.j

E X P E R I E N C E S

Fazili Consulting heeft vier unieke leerprogramma’s ontwikkeld, gebaseerd

op de principes: serious fun, leren door beleven en borging van resultaten. Geen saaie en passieve bijeenkomsten, maar actief samen aan de slag!

Uniek is het aansluitende coachingstraject - zowel individueel als voor het hele team - om het geleerde in de praktijk te borgen. Uw team zal nog lang napraten over hun leerzame en leuke ervaring! 

1 Are You Being Served?    - Van klantgerecht naar klantgericht - 

          

2 Route 66                            - Koersen van roadtrip naar resultaten -

3 Wheeler Dealers              - Ontdek de goudmijn onder de kofferklep! -

4. Verder!                             - Team- en leiderschapsontwikkeling verder! 

R  E  S  U  L  T  A  T  E  N    M  E  T    M  E  N  S  E  N

STRATEGY

CULTURE

CHANGE

bottom of page