D I E N S T E N

Onze diensten en producten zijn gericht op de kritische succesfactoren van onze cliënten: strategie, cultuurverandering en organisatieontwikkeling. Succesvolle organisaties hebben een organisatiecultuur die de strategische uitgangspunten ondersteunt en versterkt.

Fazili Consulting is gespecialiseerd in het versterken van uw strategie, het doorvoeren van de vereiste organisatie-veranderingen en het ontwikkelen van een effectieve organisatiecultuur. Met een integrale blik en een hoger resultaat voor uw organisatie als gevolg.

14122478450_906ac3be0d_k_edited_edited.j

S T R A T E G Y

Strategie en strategieontwikkeling kennen enerzijds de kant van de nuchtere analyses, cijfers en positionering. Daarnaast weet Fazili Consulting als geen ander, dat strategie vaak gebaseerd is op de enorme drive en de betrokkenheid van directie, management en medewerkers die vaak de zaak tot bloei hebben gebracht. Pas als deze twee kanten matchen heeft de strategie maximale kans van slagen. Dit tweeledige uitgangspunt vindt u ook terug in onze onderscheidende aanpak.

Fazili Consulting is u van dienst bij het ontwikkelen van een effectieve strategie, bij positioneringsvraagstukken, bij de begeleiding van fusies, overnames en samenwerkingen, en bij het versterken van business development en ondernemerschap binnen uw organisatie.

C U L T U R E

De invloed van cultuur - ‘zo doen wij het hier’ - wordt duidelijk bij fusies en overnames, samenwerkingen, nieuwe gewenste rolinvullingen, integratievraagstukken en cultuurverandertrajecten. Onvoldoende aandacht voor organisatiecultuur leidt in alle gevallen van onbegrip, demotivatie en conflict tot verlies in kwaliteit tot uitval.

 

De juiste aanpak voor cultuurverandering verschilt per organisatie; one way tickets bestaan niet. De effectiviteit van het cultuurtraject is sterk afhankelijk van maatwerk en van de koersvastheid van de top van de organisatie. Zowel inzicht in cultuurpatronen als concretisering en vertaling naar de gewenste alledaagse praktijk vormen sleutels tot succes.  Fazili Consulting biedt u hierbij professionele ondersteuning.

29264310984_6e1b87f4e7_h%2520(2)_edited_
4642094852_10a4a59bb2_c_edited_edited_ed

C H A N G E

Continue en tijdige verandering van de organisatie is strategische noodzaak geworden. Organistaties die zich onvoldoende aanpassen aan nieuwe omstandigheden, lopen te snel achter de feiten en ontwikkelingen aan; zachtlopers zijn doodlopers. 

 

Effectieve verandering is gericht op alle aspecten van de organisatie en geldt zowel voor strategie-implementatie, management & leadership development, ontwikkeling van bestuur en toezichthouders, coaching, assessments, executive coaching en teamontwikkeling.

Fazili Consulting heeft veel ervaring met het ‘alle signalen in de gewenste richting laten wijzen’. Dat geldt zowel met de zachte als met de harde kant. Persoonlijke ontwikkeling en zakelijke effectiviteit worden in onze begeleiding automatisch verbonden, met merkbare groei op beide fronten.   

O N L I N E   A S S E S S M E N T S

Fazili Consulting heeft meerdere kwalitatieve en kosten-efficiënte online assessments ontwikkeld met sterke aandacht voor betrouwbaarheid, kwaliteit, persoonlijk contact en rapportage op maat. Voor managers en medewerkers die stappen willen zetten.

1.  Breed persoonlijkheidsonderzoek

​2.  Breed passendheidsonderzoek

​3.  Persoonlijke effectiviteit en regie

4.  Loopbaanonderzoek

5.  Leidinggeven op afstand

6.  Mentale fitheid

7.  Interculturele effectiviteit

8.  Adviesvaardigheden

9.  Eigenaarschap

10.Coachingsvaardigheden

48863587988_242fea09b3_k_edited_edited.j
23767850281_061a653656_k_edited_edited.j

 

E X P E R I E N C E S

Fazili Consulting heeft drie unieke leerprogramma’s ontwikkeld, gebaseerd op een drietal principes: serious fun, leren door beleven en borging van resultaten. Uniek is het aansluitende coachingstraject - zowel individueel als voor het hele team - om het geleerde in de praktijk te borgen. Uw team zal nog lang napraten over hun leerzame en leuke ervaring! 

 

1 Are You Being Served?

Van klantgerecht naar klantgericht - voor teams die klantgerichter willen werken. 

2 Route 66

Van roadtrip naar resultaten – voor ontwikkeling van zelfsturing, zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid. 

3 Wheeler Dealers

Van experts naar ondernemende adviseurs – voor ontwikkeling van proactiviteit en adviesvaardigheden.