MANAGEMENTMAIL   Mei 2022

Voorjaar: huis op orde !

mm mei.jpg

 

Voorjaar….het zonnetje breekt door, licht en fris groen hangen weer in de lucht. 

Maar het is ook dé tijd voor de Grote Voorjaarsschoonmaak! Het huis moet immers op orde blijven. Voor de meeste organisaties geldt precies hetzelfde.

Na de – hopelijke – afsluiting van de corona periode en met nieuwe bestuurders in zicht, is het belangrijk om zowel de balans op te maken, als voortvarend voor te sorteren op een nieuw jaar met nieuwe toekomstperspectieven en een veelheid aan ontwikkelingen. En die ontwikkelingen denderen in sneltreinvaart op ons af: van inflatie tot arbeidsmarktkrapte, van vluchtelingenopvang tot nieuwe NAVO-partners, van spagaten tussen woningkrapte en milieudoelstellingen, van thuiswerken tot terug op kantoor? En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Maar hoe maak je dat huis op orde? Hoe organiseer je dat? En hoe manage je dat? Veel organisaties hebben deze ontwikkelingen amper kunnen bijbenen en zagen hun processen vastlopen. Veel zand in onze efficiënte en dichtgereguleerde werkprocessen, die echter niet bestand blijken tegen ingrijpende wijzigingen. Als alle ontwikkelingen ons één ding hebben geleerd, is dat de nadruk teveel heeft gelegen op regulering en beheersing, en te weinig op creativiteit, innovatie en snel (kunnen) schakelen en handelen.

Ruimte inbouwen, een open en proactieve en innovatieve cultuur ontwikkelen, zorgen voor wendbaarheid, pragmatisch samenwerken – deze cultuuromslag is een eerste vereiste voor levensvatbaarheid van organisaties. Ook en juist in het publieke domein. Poetstijd voor de Grote Schoonmaakbeurt; happy cleaning!

Mail naar klein@faziliconsulting.nl voor onze gratis maandelijkse ManagementMail