top of page
Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

HOMELY AT THE TOP

S. Fazili, 2022, Patria

Ambities, inzet en talenten vormen een krachtige mix in onze carrière. Deze mix brengt ons doorgaans verder in steeds nieuwere en zwaardere functies. Met hard werken, doorzettingsvermogen en op de juiste momenten een portie geluk, vieren we de nieuw verworven status. Toch is niet elke nieuwe functie of positie een succes. Wat is dat toch, dat verschil tussen een slechte functiekeuze, gewoon een baan en een fantastische keuze? Zijn misstappen en mismatches te voorkomen? En hoe maak je de juiste beslissingen over een nieuwe functie? 

In 'Homely at the top' krijgt u meer inzicht over matches, mismatches, balans en topfuncties die voor u van toepassing zijn. Tevens staan bij elk hoofdstuk specifieke vragen en oefeningen vermeld, die  stimuleren gericht over de eigen carrière na te denken. De stap voorwaarts die u wenst is immers te belangrijk om te missen.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

MODERN TIMES

S. Fazili, 2019, Patria

Om succesvol te zijn moeten organisaties steeds meer nadruk leggen op aanpassingsvermogen, wendbaarheid, transparantie en innovatiekracht. Het Lava-model biedt inzicht in deze veranderende tiiden, terwijl het M5 model concrete handvatten en stappen biedt voor de transformatie naar een moderne organisatie. Moderne organisaties vereisen moderne leiders.

Moderne leiders zijn persoonlijk, verbindend, inspirerend, geven energie, zien continu verbindingen en nieuwe mogelijkheden in de veranderende omgeving. Modern leiderschap vereist wel een nieuwe aanpak op het gehele selectie- en leadership development proces. Modern Times biedt zowel praktisch als theoretisch inzicht in organisaties en leiderschap van de toekomst.

 

boek PvN_edited_edited.jpg

ENCYCLOPEDIA OF CULTURE

P. van Nispen, 2018

Het negeren van cultuur leidt tot soms grote financiële en maatschappelijke kosten. Pieter van Nispen biedt in Encyclopedia of Culture de kennis van cultuur aan in combinatie met de begeleidende website (www.culturalcompetence.eu), via tientallen oefeningen en citaten vanuit de praktijk.

Pieter van Nispen begon zijn studie van cultuur in de praktijk. Hij studeerde in het buitenland, werkte als diplomaat en als internationaal consultant. Later verzorgde hij trainingen over cultuur in het master programma European Studies aan de Universiteit Maastricht. Tevens was hij hoofddocent internationalisering en cultuur aan de Hogeschool Rotterdam.  (ISBN 9789082698039)

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

SPECTRA VAN ZELFSTURING

S. Fazili, 2016, Patria

Over zelfsturing bestaan verschillende beelden en verhalen, van successtories tot faliekante mislukkingen. Zelfsturing kan waardevolle bijdrage leveren, maar dan moet deze bijdrage wel specifiek op de huidige maat worden gesneden. 

Alle strategische en inhoudelijke aspecten van zelfsturing worden toegelicht, evenals de voordelen en nadelen van invoering. In plaats van zelfsturing als eenduidig dogma te beschouwen, worden verschillende aspecten en alternatieven gepresenteerd op het gebied van zelfsturing, passend bij verschillende type organisaties, organisatiestrategieën en ontwikkelingsfasen. Het ontwikkelde model Spectrum van Zelfsturing biedt hierbij sturend handvat.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

STICKY STRATEGY

S. Fazili, 2014, Patria

De markt ontwikkelt zich razendsnel en het tempo waarin organisaties zich moeten aanpassen eveneens. Deze ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen voor strategisch handelen en vereisen nieuwe inzichten en methodieken voor strategieontwikkeling.

‘Sticky Strategy’ laat u zien waarom bestaande theorieën en modellen niet meer voldoen. Tevens worden concrete inzichten en handvatten geboden om binnen uw organisatie tot nieuwe strategieontwikkeling te komen. Ook biedt het boek een verkort executive development strategy program.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

ONDERNEMERSCHAP, van Visie naar Verandering 

S. Fazili, 2012, Imprimo

Directeuren, bestuurders en ondernemers hebben vaak een duidelijke visie. Het vertalen van deze visie naar de organisatie en naar klanten is echter een vak apart. Ervaren ondernemers beseffen dat een veranderingstraject geen theoretisch stappenplan is, maar aan moet sluiten bij de visie en identiteit van de organisatie – en bij de persoonlijke visie en waarden. 

Deel I biedt een nadere beschouwing van ondernemerschap; de persoon van de ondernemer; de kracht van waarden, visie en drive; veranderingsmanagement voor visionairs; het bedrijfs-DNA en de vertaling van visie naar verandering.  

In deel II komen de ondernemers aan het woord: onze geïnterviewde directeuren, bestuurders en ondernemers.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

CULTURAL COMPETENCE - Quotes 2011

P. van Nispen, 2013

Citaten uit de werkstukken van studenten in de masterprogramma’s over Europese integratie bij de Universiteit Maastricht 2011-2012. 

"Cultural encompasses ways of thinking, feeling and acting. It directly influences your way of living and your relations with other people. If you stay abroad for a longer period of time, you may recognise the effects of culture and try to deal with them by minimising the negative consequences and maximising the positive aspects. For these and other reasons knowledge and understanding of culture is required, as well as cultural differences ( 'us' and 'them') and ways and means to deal with these differences. 

Culture is something that every individual needs in order to fit into the wider world."

culturele-competentie_edited_edited_edited.jpg

CULTURELE COMPETENTIE

P. van Nispen en A. van Stralen, 2010, van Gorcum

Dit boek behandelt het begrip cultuur, de cultuurverschillen tussen landen, waarden, interculturele communicatie en omgaan met cultuurverschillen. Van landenculturen kom je uiteindelijk bij het individu uit en zijn unieke combinatie van eigenschappen en ervaringen.

 

Leren over cultuur is leren over jezelf en over anderen. Dit boek biedt de basis van je culturele competentie, de combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen op het gebied van cultuur. 

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

HANDWERKBOEK LEIDERSCHAP

S. Fazili, 2010, Imprimo

In de weerbarstige werkelijkheid verschillen mensen, verschillen organisaties, verschillen omgevingen, verschillen culturen en verschillen zelfs werkelijkheden teveel om met één Leiderschapsideaal te kunnen volstaan. Leiderschap is ook niet verbonden aan de grote historische namen maar huist in principe in ons allen. 

Dit boek vormt combinatie van theoretische inzichten en praktisch werkboek. Dat maakt dit handwerkboek bij uitstek geschikt voor ontwikkelingstrajecten van managementteams, directieteams of besturen. Ook kan het uitstekend als basis dienen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. De gehanteerde inzichten en het ontwikkelde Wheel of Change model blijken succesvol handvat voor deelnemers voor verdere ontwikkeling naar meer autoriteit en vertrouwen.

 

Culture-experienced-Quotes-2009-(2)_edited_edited.jpg

CULTURE EXPERIENCED - quotes 2009 

P. van Nispen, 2010

Citaten uit de werkstukken van studenten in de masterprogramma’s over Europese integratie bij de Universiteit Maastricht 2009-2010.

"These studies give insight into the cultural differences between countries and also help to deal with them. However, rational understanding differs from emotional apprehension and does not automatically result in different behaviour or adaptations in communication. 

If you really want to bridge cultural differences you should be willing to adapt. By stressing the differences we should not forget the commonalities. We are all human beings and have more in common than what divides us."  

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

BEWEGING VOOR GEVORDERDEN

S. Fazili, 2008, Imprimo

Door de globalisering wordt de wereld steeds kleiner. Klanten en burgers stellen hogere eisen aan producten en aan dienstverlening. Organisaties zullen meer moeten denken vanuit de vraag en het gevoel van de klant. Dit is voor veel organisaties een complexe cultuuromslag en beweging.

Maar beweging biedt ook perspectief en is noodzakelijk voor innovatie en persoonlijke groei en ontwikkeling. Beweging doet vaak een beroep op capaciteiten en vaardigheden van mensen die voorheen minder aan bod zijn geweest. Het resultaat van beweging is een groei in volwassenheid, zowel functioneel als persoonlijk.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

CHANGE, a Question of Culture 

S. Fazili, P. van Nispen, 2006, Imprimo

This is a very interesting book indeed. Both authors have wide experience in the field of culture and change. They analyse the diversity of problems, connected to culture and change, dealing with the various levels of the individual, the theam, the organization, the state and even beyond. King Arthur and his Round Table are used to illustrate their thoughts in a rather funny metaphorical way.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

CUISINE DE CULTURE

S. Fazili, P. van Nispen (red.), 2006, Imprimo

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan heeft Fazili Consulting een jubileumboek gepubliceerd, met bijdragen van cliënten die hun visie en ervaringen wilden delen op het gebied van organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

READER CULTUUR (zowel Engels als Nederlands)

Pieter van Nispen, Fazili Consulting, 2005

De reader Cultuur omschrijft het cultuurconcept in vier lagen: op het nationale niveau, organisatieniveau, het niveau van de kleine groep of het team en uiteindelijk op het individueel niveau. 

 

Cultuur wordt nader beschreven als onderdeel van de geschiedenis van menselijke beschavingen met waarden en overtuigingen als kern. Basis hiervan vormen het vermijden van onzekerheid en het vormgeven van identiteit. Omdat cultuur in de achtergrond werkt, is eerst kennis van cultuur nodig en vervolgens bewustwording van de eigen situatie om vervolgens aan verandering te kunnen werken.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

READER ONDERHANDELEN (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005

De Reader Onderhandelen geeft vooral een overzicht van de theorie rond het onderhandelen tussen staten en gaat voorts in op de besluitvorming in de Europese Unie en op de cultuur-verschillen die een wezenlijke rol spelen bij onderhandelingen.

Onderhandelen is een manier om je zin te krijgen; meestal een deel van je zin. In algemene zin is onderhandelen zo oud als de mensheid. Het compromis lijkt een vast onderdeel van onderhandelen – iedere partij doet een beetje water in de wijn en het eindresultaat is voor alle partijen (nog net) acceptabel – maar dat is niet noodzakelijk. Soms geeft één partij helemaal toe en soms komen partijen bij een onderhandeling tot een geheel nieuwe oplossing waar ze te voren niet aan gedacht hadden.

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

READER LOBBYEN  (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005

De reader Lobbyen gaat uit van het grotere kader public affairs. Hierin tracht de organisatie kansen te benutten en bedreigingen te voorkomen.

 

Lobbyen is een instrument bij deze belangen-behartiging. Interessant is dat niet alleen het bedrijfsleven lobbyt, maar ook de overheid en het maatschappelijk middenveld (de civil society).

 

Voorkantomslag-Fazilikopie_edited_edited.jpg

VERANDERING VIA VISIE

Fazili Consulting, 2005, Attitude Design

Dit boekje bevat de resultaten van een door Fazili Consulting in 2004 ingesteld onderzoek naar cultuurverandering in kleine gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris hierin. Al naar gelang de situatie is de gemeentesecretaris hierbij spin in het web of kop van Jut. 

Daadwerkelijke verandering veronderstelt een andere manier van denken en handelen. Organisatieverandering is daarmee ook een verandering van de cultuur. Dit is niet alleen onze stelling of uitgangspunt, maar dit zien wij in onze adviespraktijk ook vaak terug.

 

bottom of page