Klantervaringen

De waardering van onze cliënten is uiterst belangrijk en waardevol voor ons. Door intensief en persoonlijk contact, aangevuld met evaluaties aan het eind van elk traject, ontvangen wij een objectief en eerlijk beeld van de mening en waardering van onze cliënten. De hoge waardering zorgt voor een langjarige en duurzame cliëntrelatie. Iets waar wij trots op zijn.

"Ik merk met alle inzet dat de organisatie wat bewuster is ten aanzien van alle veranderingen en het nieuwe toekomstperspectief. Mensen zijn bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling. Sommigen kiezen een opleiding, anderen meer persoonlijke ontwikkeling. Alhoewel feedback spannend blijft in onze organisatiecultuur, zie ik mensen wel vaker met elkaar in gesprek over het werk. We zijn duidelijk een stap verder ten opzichte van een jaar geleden". (Directie)

"Je hebt echt de ruimte voor mij genomen, voor mijn verhaal en mijn kant van de zaak. Je zet zaken ook duidelijk en  scherp neer, dat biedt duidelijkheid. Laten we op deze basis samen verder gaan". (Kandidaat executive coaching)

"Complimenten vanuit de Raad van Toezicht over de rapportage. De analyse is heel herkenbaar en dat in zo’n korte tijd. De rapportage biedt concrete handvatten voor vervolg, zowel naar het nieuwe provinciale bestuur als naar de organisatie. Daar merk ik veel enthousiame om verder te ontwikkelen".

"Jullie hebben jezelf weer overtroffen met de locatie en het leiderschapsverhaal op jullie bijeenkomst in Amersfoort. En ik heb weer enkele interessante mensen gesproken".(deelnemer bijeenkomst)