top of page

Klantervaringen

De waardering van onze cliënten is uiterst belangrijk en waardevol voor ons. Door intensief en persoonlijk contact, aangevuld met evaluaties aan het eind van elk traject, ontvangen wij een objectief en eerlijk beeld van de mening en waardering van onze cliënten. De hoge waardering zorgt voor een langjarige en duurzame cliëntrelatie. Iets waar wij trots op zijn.

"De bijeenkomst met het bestuur was voor iedereen geslaagd. We hebben op een rustige en open manier de verschillende stijlen en onderlinge irritaties kunnen bespreken.

Juist met ook de benodigde humor hebben veel mensen toch wel goed kunnen horen, wat er over hen gezegd werd zonder dat het tot scheve gezichten heeft geleid. We moeten nog verder groeien als team, maar iedereen is enthousiast voor het vervolg".  

"Je hebt echt de ruimte voor mij genomen, voor mijn verhaal en mijn kant van de zaak. Je zet zaken ook duidelijk en  scherp neer, dat biedt duidelijkheid. Laten we op deze basis samen verder gaan". (Kandidaat executive coaching)

"Complimenten vanuit de Raad van Toezicht over de rapportage. De analyse is heel herkenbaar en dat in zo’n korte tijd. De rapportage biedt concrete handvatten voor vervolg, zowel naar het nieuwe provinciale bestuur als naar de organisatie. Daar merk ik veel enthousiasme om verder te ontwikkelen".

"Het onderzoek en de rapportage zijn bij iedereen in goede aarde gevallen. Iedereen voelt zich gehoord en iedereen vindt de geformuleerde adviezen heel erg logisch. Ook het concrete implementatieplan geeft rust – ondanks dat er nog veel moet gebeuren. Maar nu is eindelijk de kogel door de kerk en is er ruimte om zaken voortvarend aan te pakken. Met name de combinatie van zich gehoord voelen enerzijds en concrete vervolgstappen anderzijds naar meer duidelijkheid over taken en toekomst, is succesvol gebleken". (Gemeenschappelijke regeling)   

bottom of page