Overzicht publicaties

Al onze publicaties zijn in gedrukte versie (tegen betaling) te bestellen, neem hiervoor contact op met Henriëtte Klein.

Modern Times

S. Fazili, Patria, 2019

Ontwikkelingen in het organisatielandschap hebben zich razendsnel voltrokken en hebben organisaties flink aan de tand gevoeld. Veel bestaande organisatieconcepten zijn gebaseerd op de oude wereld, maar niet meer bruikbaar voor de toekomst. Om succesvol te zijn moeten organisaties steeds meer nadruk leggen op aanpassingsvermogen, wendbaarheid, transparantie en innovatiekracht. Moderne tijden vragen immers om moderne organisaties met moderne leiders.

Een organisatieconcept dat veel meer recht doet aan organisaties van deze tijd, is het Lavamodel. Geen statische structuren en culturen, maar continu bewegende vormen en kleuren in een veranderende omgeving. Het denken in nieuwe organisatietermen stimuleert om op andere, meer effectieve wijze te kijken naar diensten en producten, organisatievormen, klanten en markten, combinatiemogelijkheden, en met name naar mensen zelf.   

 

Organisaties die nieuwe combinaties willen vormen, zullen met vier hoofdzaken rekening moeten houden: Mensen, Meerwaarde, Mentaliteit en Marktwaarde. Deze vormen de basis voor een effectieve organisatie-markt-combinatie. Het ontwikkelde M5 model biedt concrete handvatten en stappen voor de transformatie naar een moderne organisatie. 

 

Moderne organisaties vragen om moderne leiders. Moderne leiders zijn persoonlijk, verbindend, inspirerend, geven energie, zien continu verbindingen en nieuwe mogelijkheden in de steeds veranderende omgeving. Bij moderne leiders gaat het steeds meer om persoonlijke beleving, waarden, inhoudelijke overtuigingen en authenticiteit. Nieuw leiderschap vraagt wat van organisaties. Nieuwe leiders zijn er niet zomaar. Dit vereist een nieuwe aanpak op het gehele selectieproces. Op meerdere onderdelen van het proces van werving en selectie kan het nieuwe leiderschap gestimuleerd worden. De toekomst begint immers met de huidige juiste stappen. 

 

Modern Times biedt inzicht in organisaties en leiderschap van de toekomst, alsmede in de behoefte aan nieuwe theoretische concepten. Tevens biedt Modern Times meerdere ontwikkelde modellen en concepten die praktische handvatten bieden voor de juiste stappen naar moderne organisaties en moderne leiders.

Encyclopedia of Culture 

P. van Nispen, 2018

Pieter van Nispen biedt in Encyclopedia of Culture een overzicht van de verschillende aspecten en stelt de lezer in staat deze te vertalen naar haar of zijn eigen situatie. Deze vertaalslag is mogelijk dankzij een serie instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Daardoor is cultuur niet langer het vage begrip dat alleen maar een probleem vormde. In het boek komt vooral de kennis van cultuur aan bod en de begeleidende website (www.culturalcompetence.eu) biedt tientallen oefeningen en citaten vanuit de praktijk.

Het negeren van cultuur leidt tot soms grote financiële en maatschappelijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven en overheidsinstanties die niet optimaal functioneren omdat de doelstellingen van de onderneming en de organisatiecultuur niet op elkaar zijn afgestemd. Mislukte economische samenwerking met partijen in het buitenland kost miljarden per jaar. En de kosten van de problemen met de multiculturele samenwerking zijn voor iedereen zichtbaar.

 

De titel van het boek is vooral een eerbetoon aan de ruim 1.000 studenten die in werkstukken hebben verteld over hun ervaringen met wonen en werken in het buitenland. De ervaringen van de studenten zijn geanalyseerd om te zien welke aspecten van cultuur aan bod kwamen.

 

Pieter van Nispen, begon zijn studie van cultuur in de praktijk. Hij studeerde in het buitenland, werkte als diplomaat en als internationaal consultant. Later verzorgde hij trainingen over cultuur in het master programma European Studies aan de Universiteit Maastricht. Tevens was hij hoofddocent internationalisering en cultuur aan de Hogeschool Rotterdam.

 

Encyclopedia of Culture – ISBN 9789082698039 (november 2018)

Spectra van Zelfsturing

S. Fazili, Patria, 2016

Over zelfsturing bestaan verschillende beelden en verhalen. Succesvolle verhalen over de extra verantwoordelijkheid voor medewerkers en verhoogde kwaliteit enerzijds, versus stroperige implementatietrajecten en ronduit slechte resultaten anderzijds. 

Dat is niet zo verwonderlijk – zelfsturing is immers een concept dat in geheel andere tijden is ontwikkeld en getransformeerd moet worden naar de huidige omstandigheden. Huidige organisaties moeten zich immers veel sneller bewegen, concurreren en op de markt positioneren dan vroeger. Zelfsturing kan daar een bijdrage aan leveren, maar dan moet deze bijdrage wel specifiek op maat worden gesneden.

 

Deze maat wordt in dit boek nader toegelicht. Alle strategische en inhoudelijke aspecten van zelfsturing worden toegelicht, evenals de voordelen en nadelen van invoering. Maar dit boek brengt het concept zelfsturing een belangrijke stap verder. In plaats van zelfsturing als eenduidig dogma te beschouwen, worden verschillende aspecten en alternatieven gepresenteerd op het gebied van zelfsturing, passend bij verschillende type organisaties, organisatiestrategieën en ontwikkelingsfasen. Het Spectrum van Zelfsturing, een model dat door Fazili Consulting is ontwikkeld, laat zien wat de mogelijkheden zijn, om de mate van zelfsturing cq. de mate van eigen verantwoordelijkheid te vergroten.  

 

Naast deze inhoudelijke uiteenzetting en het model Spectrum van Zelfsturing, treft u in dit boek tevens een pragmatische leerroutebeschrijving aan voor organisaties en teams die meer zelfsturing wensen. De route bepalen de teams zelf, dit boekje vormt hun – en uw - inhoudelijke en teamgerichte TomTom.

Sticky Strategy 

S. Fazili, Patria, 2014

De markt ontwikkelt zich razendsnel en het tempo waarin organisaties zich moeten aanpassen eveneens. Sommige organisaties weten zich tijdig aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden terwijl anderen hopeloos achterblijven of ten onder gaan. Deze ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen voor strategisch handelen. Bestaande modellen voor strategieontwikkeling zijn in deze tijden ouderwets en niet meer effectief. De huidige tijden vragen om nieuwe inzichten en methodieken voor strategieontwikkeling.

‘Sticky Strategy’ laat u zien waarom bestaande theorieën en modellen niet meer voldoen. Tevens worden concrete inzichten en handvatten geboden om binnen uw organisatie tot nieuwe strategieontwikkeling te komen. De vele voorbeelden uit de bestaande praktijk laten zien hoe bedrijven succesvol nieuwe strategieën in de praktijk hebben gebracht. 

 

‘Sticky Strategy’ biedt in het laatste hoofdstuk tevens een verkort executive development strategy program. Zo kunt  u binnen uw eigen organisatie het thema ‘strategieontwikkeling’ op de agenda plaatsen en een eerste aanzet maken tot een succesvolle strategie.

Cultural Competences Quotes 2011

P. van Nispen, 2013

Citaten uit de werkstukken van studenten in de masterprogramma’s over Europese integratie bij de Universiteit Maastricht 2011-2012

.

Ondernemerschap, van Visie naar Verandering 

S. Fazili, Imprimo, 2012

Directeuren, bestuurders en ondernemers hebben vaak een duidelijke visie.  Het vertalen van deze visie naar de organisatie en naar klanten is echter niet makkelijk. Tussen een krachtige visie en een krachtige organisatie zit nog een complex en weerbarstig traject van het alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Ervaren ondernemers beseffen dat een veranderingstraject geen theoretisch stappenplan is, maar aan moet sluiten bij de visie en identiteit van de organisatie – en bij de persoonlijke visie en waarden. 

Vandaar dat wij het boekje Ondernemerschap – van visie naar verandering ook in twee delen hebben geschreven.

Deel I biedt een nadere beschouwing van ondernemerschap; de persoon van de ondernemer; de kracht van waarden, visie en drive; veranderingsmanagement voor visionairs; het bedrijfs-DNA en de vertaling van visie naar verandering.  

 

In deel II komen de ondernemers aan het woord: onze geïnterviewde directeuren, bestuurders en ondernemers. Dit geeft een kleurrijk en veelzijdig beeld van de manier waarop zij hun professionele en persoonlijke stempel hebben gedrukt.

Culturele competentie 

P. van Nispen en A. van Stralen, 2010, van Gorcum

Dit boek behandelt het begrip cultuur, de cultuurverschillen tussen landen, waarden, interculturele communicatie en omgaan met cultuurverschillen. De auteurs gebruiken een veelheid aan invalshoeken. Door het boek heen geven zij aan dat de culturen van landen eigenlijk het minst interessant zijn omdat ze zijn opgebouwd uit duizenden kleinere culturen. Uiteindelijk kom je uit bij het individu en zijn unieke combinatie van eigenschappen en ervaringen.

Leren over cultuur is leren over jezelf en over anderen. Dit boek biedt de basis van je culturele competentie, de combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen op het gebied van cultuur. 

De auteurs hebben hun culturele competenties ontwikkeld door zowel te wonen en werken in het buitenland, als door theoretische verdieping. Anita van Stralen werkt als preventiemedewerker bij Context, Centrum voor GGZ-preventie. Pieter van Nispen werkt als docent internationalisering bij de Hogeschool Rotterdam, is associé van Fazili Consulting, werkte eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Instituut Clingendael en een internationale consultancy.

Handwerkboek leiderschap 

S. Fazili, Imprimo, 2010

Leiderschap is een veelvuldig gebruikt en misbruikt thema in de moderne managementliteratuur. Heroische krachten en mythische figuren worden van stal gehaald, evenals grote voorbeelden als Alexander de Grote, Ghandi of Guiliani. Dat alles maakt leiderschap een dankbaar onderwerp voor de zoektocht naar de ultieme Leider of, genuanceerder, de ultieme leiderschapstijl. 

In de weerbarstige werkelijkheid verschillen mensen, verschillen organisaties, verschillen omgevingen, verschillen culturen en verschillen zelfs werkelijkheden teveel om met één Leiderschapsideaal te kunnen volstaan. Leiderschap is ook niet verbonden aan de grote historische namen maar huist in principe in ons allen. 

 

Dit boek vormt combinatie van theoretische inzichten en praktisch werkboek.  Dat maakt dit handwerkboek bij uitstek geschikt voor ontwikkelingstrajecten van managementteams, directieteams of besturen. Ook kan het uitstekend als basis dienen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan en een traject van personal coaching. De gehanteerde inzichten en het ontwikkelde Wheel of Change model blijken succesvol handvat voor deelnemers voor verdere ontwikkeling naar meer autoriteit en vertrouwen.

Culture experienced, quotes 2009 

P. van Nispen, 2010

Citaten uit de werkstukken van studenten in de masterprogramma’s over Europese integratie bij de Universiteit Maastricht. Pieter van Nispen zette jaarlijks de interessantste citaten bij elkaar in de volgorde die in grote lijnen ook in Culturele competentie is aangehouden.

.

Beweging voor Gevorderden 

S. Fazili, Imprimo, 2008

Door de globalisering wordt de wereld steeds kleiner. Klanten en burgers stellen hogere eisen aan producten en aan dienstverlening. Organisaties zullen meer moeten denken vanuit de vraag en het gevoel van de klant. Dit is voor veel organisaties niet gemakkelijk. Een dergelijke cultuuromslag vereist veel bewegend vermogen van de managers en medewerkers. 

Maar beweging biedt ook veel perspectief. Beweging is noodzakelijk voor verdere persoonlijke groei en ontwikkeling. Reorganisaties, het benaderen van andere markten of het actief meemaken van een cultuurverandering blijkenvoor de meesten ook positief voor de eigen ontwikkeling te zijn. Beweging doet vaak een beroep op capaciteiten en vaardigheden van mensen die voorheen minder aan bod zijn geweest. Het resultaat van beweging is een groei in volwassenheid, zowel functioneel als persoonlijk.

 

In het boek ‘Beweging voor Gevorderden’ treft u diverse achtergronden, voorbeelden en cases aan van beweging uit de dagelijkse, herkenbare praktijk van organisaties, managers, bestuurders en professionals.

Change, a Question of Culture 

S. Fazili, P. van Nispen, Imprimo, 2006

Professor dr. Cas Vroom, Professor Comparative Management aan de Universteit van Maastricht, betitelt het boek als volgt:

'This is a very interesting book indeed. Both authors have wide experience in the field of culture and change. They analyze the diversity of problems, connected to culture and change, dealing with the various levels of the individual, the team, the organization, the state and even beyond. King Arthur and his Round Table are used to illustrate their thoughts in a rather funny metaphorical way.

I would like to highlight three themes of the book for wetting the appetite. The main one is to be found in the conclusion of this book. Respect and tolerance are the main constructive items for bridging the gap between people of different cultural backgrounds, on the four levels outlined above. The authors are rightly emphasizing this idea, against an one-sided enculturation approach, dominant in the thinking of many contemporary politicians or business people. The second one is their definition of culture at the crossing point of group, behaviour, thinking and feeling, values and beliefs, time and environment. Of course, that forms a rather complex definition, but, alas, the concept of culture happens to be complex… Simple solutions do not exist, as the authors stress on various occasions. The third one is the so-called "Wheel of Change", consisting of a continuous rotation of direction (where to go to), guidance (how to get there), means (with which vehicles) and mentality (in what state of mind). Much has been written on change. The model of these authors combines many known interesting insights into a rather useful conceptualisation.'

Reader Cultuur (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005 

De Reader Cultuur vat veel literatuur over dit onderwerp samen in één concept. Dit concept onderscheidt cultuur in vier lagen: op het nationale niveau, organisatieniveau, het niveau van de kleine groep of het team en uiteindelijk op het individueel niveau. Op ieder niveau komen ten minste twee dezelfde processen terug, ook al verschillen deze processen per niveau naar vorm.

Deze zijn het vermijden van onzekerheid en het vormgeven van identiteit. Cultuur maakt voorts onderdeel uit van de geschiedenis van menselijke beschavingen, terwijl de kern van cultuur bestaat uit waarden en overtuigingen. Omdat cultuur in de achtergrond werkt, is eerst kennis van cultuur nodig en vervolgens bewustwording van de eigen situatie om vervolgens aan verandering te kunnen werken.

Reader Onderhandelen (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005 

De Reader Onderhandelen geeft vooral een overzicht van de theorie rond het onderhandelen tussen staten en gaat voorts in op de besluitvorming in de Europese Unie. Na een kort historisch overzicht, gaat de reader in op distributieve en integratieve onderhandelingen. De nadruk ligt op het proces van onderhandelen, niet de inhoud. Als zodanig is onderhandelen een bijzondere vorm van communicatie, in dit geval communicatie tussen staten.

De reader biedt voorts een overzicht van een aantal concrete aanbevelingen en sluit af met het benadrukken van het belang van cultuurverschillen tussen landen voor succesvol onderhandelen.

Reader Lobbyen (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005 

De Reader Lobbyen gaat uit van het grotere kader public affairs. Dit laatste betreft de relatie tussen een organisatie en haar omgeving. In dit kader probeert de organisatie kansen te benutten en bedreigingen te voorkomen of de consequenties te minimaliseren. Lobbyen is een instrument bij deze belangenbehartiging. Interessant is dat niet alleen het bedrijfsleven lobbyt, maar ook de overheid en het maatschappelijk middenveld (de civil society).

Zowel public affairs als lobbyen krijgt een aparte betekenis in de context van de Europese Unie. De reader legt op dit laatste de nadruk. Voorts komen praktische aanbevelingen aan bod en het ideale profiel van een lobbyist.

Verandering Via Visie, De Rol van de Gemeentesecretaris bij Cultuurverandering

Fazili Consulting, Attitude Design, 2005

Dit boekje bevat de resultaten van een door Fazili Consulting in 2004 ingesteld onderzoek naar cultuurverandering in kleine gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris hierin. Al naar gelang de situatie is de gemeentesecretaris hierbij spin in het web of kop van Jut.

Het boek biedt inzicht hoe organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de vaak weerbarstige praktijk van de kleinere gemeente plaatsvinden. Tevens worden wetenschappelijke theorieën en modellen op het brede gebied van veranderingsmanagement kort besproken. Tenslotte worden praktische handvatten geboden voor effectieve cultuurverandering. Bedoeld voor gemeentesecretarissen, bestuurders, overheidsmanagers, hoofden P&O, adviseurs, management consultants en studenten.

Cuisine de Culture 

S. Fazili, P. van Nispen (red.), Imprimo, 2006

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan heeft Fazili Consulting een jubileumboek gepubliceerd, met bijdragen van cliënten die hun visie en ervaringen wilden delen op het gebied van organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 

De volgende auteurs hebben meegewerkt aan deze uitgave: Stephen Calleya, Gerrit Kleijheeg, Marbé Klijn, Pat Kriellaars, Marija Lukic, Bert Maat, Jos Maessen, Brigida Meyer-Cratz, Simone Moloughney, Theo Schellekens, Franc Weerwind.