top of page

Overzicht publicaties

Al onze publicaties zijn in gedrukte versie (tegen betaling) te bestellen, neem hiervoor contact op met Henriëtte Klein.

Voorkantomslag-Fazilikopie.png

Modern Times

S. Fazili, Patria, 2019

Om succesvol te zijn moeten organisaties steeds meer nadruk leggen op aanpassingsvermogen, wendbaarheid, transparantie en innovatiekracht. Het Lava-model biedt inzicht in deze veranderende tiiden, terwijl het M5 model concrete handvatten en stappen biedt voor de transformatie naar een moderne organisatie. Moderne organisaties vereisen moderne leiders.

Moderne leiders zijn persoonlijk, verbindend, inspirerend, geven energie, zien continu verbindingen en nieuwe mogelijkheden in de steeds veranderende omgeving.Modern leiderschap vereist een nieuwe aanpak op het gehele selectieproces. Op meerdere onderdelen van het proces van werving en selectie kan het nieuwe leiderschap gestimuleerd worden.

 

Modern Times biedt inzicht in organisaties en leiderschap van de toekomst, alsmede meerdere ontwikkelde modellen en concepten.

boek PvN.png

Encyclopedia of Culture 

P. van Nispen, 2018

Het negeren van cultuur leidt tot soms grote financiële en maatschappelijke kosten. Mislukte economische samenwerking met partijen in het buitenland kost miljarden per jaar. En de kosten van de problemen met de multiculturele samenwerking zijn voor iedereen zichtbaar. Pieter van Nispen biedt in Encyclopedia of Culture de kennis van cultuur aan in combinatie met de begeleidende website (www.culturalcompetence.eu), via tientallen oefeningen en citaten vanuit de praktijk.

Pieter van Nispen begon zijn studie van cultuur in de praktijk. Hij studeerde in het buitenland, werkte als diplomaat en als internationaal consultant. Later verzorgde hij trainingen over cultuur in het master programma European Studies aan de Universiteit Maastricht. Tevens was hij hoofddocent internationalisering en cultuur aan de Hogeschool Rotterdam.

 

Encyclopedia of Culture – ISBN 9789082698039

omslag publicatie zelfsturing.png

Spectra van Zelfsturing

S. Fazili, Patria, 2016

Over zelfsturing bestaan verschillende beelden en verhalen, van successtories tot faliekante mislukkingen. Dat is niet zo verwonderlijk – zelfsturing is immers een concept dat in geheel andere tijden is ontwikkeld. Zelfsturing kan waardevolle bijdrage leveren, maar dan moet deze bijdrage wel specifiek op de huidige maat worden gesneden. Deze maat wordt in dit boek nader toegelicht.

Alle strategische en inhoudelijke aspecten van zelfsturing worden toegelicht, evenals de voordelen en nadelen van invoering. Maar dit boek brengt het concept zelfsturing een belangrijke stap verder. In plaats van zelfsturing als eenduidig dogma te beschouwen, worden verschillende aspecten en alternatieven gepresenteerd op het gebied van zelfsturing, passend bij verschillende type organisaties, organisatiestrategieën en ontwikkelingsfasen. Het ontwikkelde model Spectrum van Zelfsturing biedt hierbij sturend handvat.

Omslag-Sticky-Strategy.png

Sticky Strategy 

S. Fazili, Patria, 2014

De markt ontwikkelt zich razendsnel en het tempo waarin organisaties zich moeten aanpassen eveneens. Deze ontwikkelingen hebben verregaande gevolgen voor strategisch handelen en vereisen nieuwe inzichten en methodieken voor strategieontwikkeling.

‘Sticky Strategy’ laat u zien waarom bestaande theorieën en modellen niet meer voldoen. Tevens worden concrete inzichten en handvatten geboden om binnen uw organisatie tot nieuwe strategieontwikkeling te komen. Ook biedt het boek een verkort executive development strategy program.

CulturalCompetenceQuotes.png

Cultural Competences Quotes 2011

P. van Nispen, 2013

Citaten uit de werkstukken van studenten in de masterprogramma’s over Europese integratie bij de Universiteit Maastricht 2011-2012

.

Ondernemerschap_visieverandering.png

Ondernemerschap, van Visie naar Verandering 

S. Fazili, Imprimo, 2012

Directeuren, bestuurders en ondernemers hebben vaak een duidelijke visie. Het vertalen van deze visie naar de organisatie en naar klanten is echter een vak apart. Ervaren ondernemers beseffen dat een veranderingstraject geen theoretisch stappenplan is, maar aan moet sluiten bij de visie en identiteit van de organisatie – en bij de persoonlijke visie en waarden. 

Deel I biedt een nadere beschouwing van ondernemerschap; de persoon van de ondernemer; de kracht van waarden, visie en drive; veranderingsmanagement voor visionairs; het bedrijfs-DNA en de vertaling van visie naar verandering.  

In deel II komen de ondernemers aan het woord: onze geïnterviewde directeuren, bestuurders en ondernemers.

culturele-competentie.png

Culturele competentie 

P. van Nispen en A. van Stralen, 2010, van Gorcum

Dit boek behandelt het begrip cultuur, de cultuurverschillen tussen landen, waarden, interculturele communicatie en omgaan met cultuurverschillen. Van landenculturen kom je uiteindelijk bij het individu uit en zijn unieke combinatie van eigenschappen en ervaringen. Leren over cultuur is leren over jezelf en over anderen. Dit boek biedt de basis van je culturele competentie, de combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen op het gebied van cultuur. 

Pieter van Nispen werkt als docent internationalisering bij de Hogeschool Rotterdam, is associé van Fazili Consulting, werkte eerder bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Instituut Clingendael en een internationale consultancy.

Anita van Stralen werkt als preventiemedewerker bij Context, Centrum voor GGZ-preventie.

Handwerkboek-Leiderschap.png

Handwerkboek leiderschap 

S. Fazili, Imprimo, 2010

In de weerbarstige werkelijkheid verschillen mensen, verschillen organisaties, verschillen omgevingen, verschillen culturen en verschillen zelfs werkelijkheden teveel om met één Leiderschapsideaal te kunnen volstaan. Leiderschap is ook niet verbonden aan de grote historische namen maar huist in principe in ons allen. 

Dit boek vormt combinatie van theoretische inzichten en praktisch werkboek. Dat maakt dit handwerkboek bij uitstek geschikt voor ontwikkelingstrajecten van managementteams, directieteams of besturen. Ook kan het uitstekend als basis dienen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. De gehanteerde inzichten en het ontwikkelde Wheel of Change model blijken succesvol handvat voor deelnemers voor verdere ontwikkeling naar meer autoriteit en vertrouwen.

Culture-experienced-Quotes-2009-(2).png

Culture experienced, quotes 2009 

P. van Nispen, 2010

Citaten uit de werkstukken van studenten in de masterprogramma’s over Europese integratie bij de Universiteit Maastricht.

.

Beweging-voor-gevorderden.png

Beweging voor Gevorderden 

S. Fazili, Imprimo, 2008

Door de globalisering wordt de wereld steeds kleiner. Klanten en burgers stellen hogere eisen aan producten en aan dienstverlening. Organisaties zullen meer moeten denken vanuit de vraag en het gevoel van de klant. Dit is voor veel organisaties een complexe cultuuromslag en beweging.

Maar beweging biedt ook perspectief en is noodzakelijk voor innovatie en persoonlijke groei en ontwikkeling. Beweging doet vaak een beroep op capaciteiten en vaardigheden van mensen die voorheen minder aan bod zijn geweest. Het resultaat van beweging is een groei in volwassenheid, zowel functioneel als persoonlijk.

Change,-a-Question-of-Culture.png

Change, a Question of Culture 

S. Fazili, P. van Nispen, Imprimo, 2006

'This is a very interesting book indeed. Both authors have wide experience in the field of culture and change. They analyze the diversity of problems, connected to culture and change, dealing with the various levels of the individual, the team, the organization, the state and even beyond. King Arthur and his Round Table are used to illustrate their thoughts in a rather funny metaphorical way.

I would like to highlight three themes of the book for wetting the appetite. The main one is to be found in the conclusion of this book. Respect and tolerance are the main constructive items for bridging the gap between people of different cultural backgrounds, on the four levels outlined above. The authors are rightly emphasizing this idea, against an one-sided enculturation approach, dominant in the thinking of many contemporary politicians or business people. The second one is their definition of culture at the crossing point of group, behaviour, thinking and feeling, values and beliefs, time and environment. Of course, that forms a rather complex definition, but, alas, the concept of culture happens to be complex… Simple solutions do not exist, as the authors stress on various occasions. The third one is the so-called "Wheel of Change", consisting of a continuous rotation of direction (where to go to), guidance (how to get there), means (with which vehicles) and mentality (in what state of mind). Much has been written on change. The model of these authors combines many known interesting insights into a rather useful conceptualisation.'

Reader-Cultuur.png

Reader Cultuur (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005 

De Reader Cultuur vat veel literatuur over dit onderwerp samen in één concept. Dit concept onderscheidt cultuur in vier lagen: op het nationale niveau, organisatieniveau, het niveau van de kleine groep of het team en uiteindelijk op het individueel niveau. Cultuur maakt voorts onderdeel uit van de geschiedenis van menselijke beschavingen, terwijl de kern van cultuur bestaat uit waarden en overtuigingen.

Deze zijn het vermijden van onzekerheid en het vormgeven van identiteit. Cultuur maakt voorts onderdeel uit van de geschiedenis van menselijke beschavingen, terwijl de kern van cultuur bestaat uit waarden en overtuigingen. Omdat cultuur in de achtergrond werkt, is eerst kennis van cultuur nodig en vervolgens bewustwording van de eigen situatie om vervolgens aan verandering te kunnen werken.

Reader-Onderhandelen.png

Reader Onderhandelen (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005 

De Reader Onderhandelen geeft vooral een overzicht van de theorie rond het onderhandelen tussen staten en gaat voorts in op de besluitvorming in de Europese Unie en op de cultuurverschillen die een wezenlijke rol spelen bij onderhandelingen.

Reader-Lobbyen.png

Reader Lobbyen (zowel Engels als Nederlands) 

P. van Nispen, Fazili Consulting, 2005 

De Reader Lobbyen gaat uit van het grotere kader public affairs. Dit laatste betreft de relatie tussen een organisatie en haar omgeving. In dit kader probeert de organisatie kansen te benutten en bedreigingen te voorkomen of de consequenties te minimaliseren. Lobbyen is een instrument bij deze belangenbehartiging. Interessant is dat niet alleen het bedrijfsleven lobbyt, maar ook de overheid en het maatschappelijk middenveld (de civil society).

Zowel public affairs als lobbyen krijgt een aparte betekenis in de context van de Europese Unie. De reader legt op dit laatste de nadruk. Voorts komen praktische aanbevelingen aan bod en het ideale profiel van een lobbyist.

Verandering-via-Visie.png

Verandering Via Visie, De Rol van de Gemeentesecretaris bij Cultuurverandering

Fazili Consulting, Attitude Design, 2005

Dit boekje bevat de resultaten van een door Fazili Consulting in 2004 ingesteld onderzoek naar cultuurverandering in kleine gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris hierin. Al naar gelang de situatie is de gemeentesecretaris hierbij spin in het web of kop van Jut.

Het boek biedt inzicht hoe organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de vaak weerbarstige praktijk van de kleinere gemeente plaatsvinden. Tevens worden zowel veranderingsmanagement theorieën besproken, als praktische handvatten geboden voor effectieve cultuurverandering.

Cuisine-de-Culture.png

Cuisine de Culture 

S. Fazili, P. van Nispen (red.), Imprimo, 2006

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan heeft Fazili Consulting een jubileumboek gepubliceerd, met bijdragen van cliënten die hun visie en ervaringen wilden delen op het gebied van organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 

.

bottom of page