Culture

Cultuur - ‘zo doen wij het hier’ – zijn de ingebakken waarden, normen en overtuigingen binnen de organisatie. Vaak niet voor niets functioneel ontstaan, maar vaak ook achterhaald en eerder belemmerend dan stimulerend werkend. Zeker in huidige tijden van snelle organisatie-verandering en toegenomen flexibiliteit.

De strategie om tot een cultuurverandering te komen verschilt per organisatie. One way tickets bestaan niet, elke organisatie kent haar eigen spelregels, historie en context. Bij de ene organisatie vormen werkprocessen een effectief aangrijpingspunt, terwijl de andere organisatie een 'culture shock' nodig heeft. Weer andere organisaties sturen aan op indringend inzicht en reflectie. De effectiviteit van het cultuurtraject is sterk afhankelijk van de passendheid van de methodiek , van de inzet van het management en van de koersvastheid van de top van de organisatie.

Cultuur is lastig grijpbaar, cultuur bestaat immers uit een wisselende combinatie van individuele waarden, organisatiewaarden en nationale waarden. Diepgaand en breed zicht op deze combinatie is belangrijk. Concretisering en vertaling naar de gewenste alledaagse praktijk en effectieve change nog belangrijker.

 

Fazili Consulting, specialist in culture & change, biedt u beiden en helpt u gaarne bij het realiseren van uw cultuurdoelen