Change

De toegenomen concurrentie, mondialisering van de business en veeleisende klanten vereisen een grote mate van wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties – zowel in structuur als ook in cultuur.

 

Organisatieontwikkeling en -verandering is niet alleen maar een constante geworden, de snelheid waarmee deze veranderingen worden doorgevoerd vormt een belangrijk strategisch uitgangspunt. Traagheid in vereiste omslagen betekent in veel gevallen dat een achterstand wordt opgelopen die niet meer kan worden ingehaald.

Dat betekent dat de oude spelregels van organisatie-inrichting en -ontwikkeling vaak niet meer effectief zijn. Snel kunnen schakelen in praktijk en mindset en het vergroten van het interne ondernemerschap zijn hierbij uitgangspunten. Effectieve verandering vereist een combinatie van expertise en interventies: kennis van de inhoud, kennis van organisatiestructuren, kennis van organisatieculturen, kennis van change methodieken en borging in de dagelijkse praktijk.

 

Daadwerkelijke verandering is immers ook cultuurverandering, en dat vereist specialisatie. Dat vormt meerwaarde van Fazili Consulting, die wij graag inzetten ten gunste van uw organisatie.