Experiences

Fazili Consulting heeft leren leuker en resultaatgerichter gemaakt door een drietal unieke leerprogramma’s te ontwikkelen. Deze programma’s zijn gebaseerd op een drietal principes, te weten:

Dit leerproces waarin uiteindelijk een gedragsverandering plaatsvindt, is beschreven door de Amerikaanse hoogleraar en leerpsycholoog David Kolb. Het belangrijkste in deze theorie is dat leren plaatsvindt door te beleven. Pas daarna komt reflectie en inzicht. Reguliere trainingen concentreren zich op inzicht en reflectie, terwijl juist de beleving het belangrijkst is. Het ervaringsgerichte leren hebben wij omgezet in een drietal unieke en aanstekelijke programma’s. De kosten zijn niet hoger (en zelfs vaak lager) dan reguliere trainingen - die vaak saai, weinig effectief of praktijkgericht zijn. Uw team zal nog lang napraten over de leerzame en leuke ervaring die zij samen hebben gehad en gedeeld.