top of page

Strategy

Een juiste en effectieve strategische koers is meer dan enkel een rationele analyse van het hier en nu. Een daadwerkelijke strategische koers is gebaseerd op een emotionele drive, op een gevoel van urgentie. Deze emotionele verbinding maakt strategische koersen authentiek en sturend. Ook vereist een juiste en effectieve strategische koers loskomen van het dagelijkse. Droomsituaties en creativiteit vormen de basis en bron voor innovatie en voor daadwerkelijke drang voorwaarts.

Deze gedifferentieerde aanpak maakt Fazili Consulting uniek, en uw strategische koers compleet met maximaal effect.    

Strategieontwikkeling

Het ontwikkelen van een strategie kent een steeds kortere ontwikkeltijd en levenscyclus. Bedrijven kunnen zich niet meer permitteren om een koers voor langere tijd vast te leggen, maar zullen continue moeten schakelen en aanpassen. Strategieontwikkeling transformeert daarmee van periodieke naar reguliere activiteit.

 

Strategieontwikkeling kent enerzijds de kant van de nuchtere analyses, cijfers en positionering. Daarnaast weet Fazili Consulting als geen ander, dat strategie vaak gebaseerd is op de enorme drive en de betrokkenheid van directie, management en medewerkers die vaak de zaak tot bloei hebben gebracht. Pas als deze twee kanten matchen heeft de strategie maximale kans van slagen. Dit tweeledige uitgangspunt vindt u ook terug in onze onderscheidende aanpak.

Positionering

Zorgen dat een bedrijf goed functioneert is één ding, de diensten en producten effectief op de markt zetten is heel wat anders. Een juiste positionering verschaft in ieder geval een betere concurrentiepositie of, nog beter, een concurrentieloze positie.

 

De USP’s moeten hiervoor gedefinieerd en vervolgens gecommuniceerd worden. Klant- en marktgericht denken, creativiteit in het ontwikkelen van marketingideeën en een eenduidige en consistente uitstraling naar buiten zijn hierbij succesfactoren.

 

Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers in de organisatie actief betrokken worden en weten wat van hen wordt verwacht. Positionering en marketing is idealiter structureel ingebed in de organisatie. Positionering en marketing is een kwestie van een duidelijke coproductie, waarbij Fazili Consulting effectieve sparringpartner vormt.

Begeleiding fusie, overnames en samenwerkingen

Bij fusie, overnames en samenwerking is de doelstelling om synergie-effecten te realiseren. Een duidelijke visie op de nieuwe organisatie en duidelijkheid over de nieuwe topstructuur zijn hierbij cruciale succesfactoren.  

 

Fusie, overnames en samenwerking kunnen gezien worden als een complexe veranderingsoperatie. Oude zekerheden worden verlaten zonder dat de nieuwe organisatie al is uitgekristalliseerd. Dat brengt onzekerheden en daarmee weerstand met zich mee. In de ontwerpfase wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het overbruggen van cultuurverschillen, harmoniseren van systemen en processen, duidelijkheid scheppen over visies en uitgangspunten en invulling van de topstructuur en managementstructuur. Fazili Consulting ondersteunt u in dit ontwikkelproces en in het realiseren van de beoogde meerwaarde.

Business development en ondernemerschap

De verkoop en afzet van diensten en producten vergen voor veel bedrijven een aandachtspunt. Zeker bedrijven die conjunctuurgevoelig zijn, een productgerichte cultuur kennen of waarbij het verkoopapparaat onvoldoende effectief is, hebben te kampen met een verminderde omzet. Kostenbesparingen zijn vaak noodzakelijk, maar brengen niet de extra vraag uit de markt die nodig is voor gezonde bedrijfsvoering en groei.

 

Business Development is gericht op het realiseren van extra omzet door de bestaande vraag te vergroten en door tegelijkertijd nieuwe afzetkanalen (en diensten en producten) te ontwikkelen. Alhoewel nadere analyses noodzakelijk zijn om mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart te brengen, is de begeleiding doorgaans praktisch en ondernemend van aard. De resultaatgerichte werkwijze van Fazili Consulting maakt dat deze investering zich structureel terugverdient.

big ben rechtenvrij (2).jpg

Strategieontwikkeling

 

Het ontwikkelen van een strategie kent een steeds kortere ontwikkeltijd en levenscyclus. Bedrijven kunnen zich niet meer permitteren om een koers voor langere tijd vast te leggen, maar zullen continue moeten schakelen en aanpassen. Strategieontwikkeling transformeert daarmee van periodieke naar reguliere activiteit.

 

Strategieontwikkeling kent enerzijds de kant van de nuchtere analyses, cijfers en positionering. Daarnaast weet Fazili Consulting als geen ander, dat strategie vaak gebaseerd is op de enorme drive en de betrokkenheid van directie, management en medewerkers die vaak de zaak tot bloei hebben gebracht. Pas als deze twee kanten matchen heeft de strategie maximale kans van slagen. Dit tweeledige uitgangspunt vindt u ook terug in onze onderscheidende aanpak.

Strategieontwikkeling

 

Het ontwikkelen van een strategie kent een steeds kortere ontwikkeltijd en levenscyclus. Bedrijven kunnen zich niet meer permitteren om een koers voor langere tijd vast te leggen, maar zullen continue moeten schakelen en aanpassen. Strategieontwikkeling transformeert daarmee van periodieke naar reguliere activiteit.

 

Strategieontwikkeling kent enerzijds de kant van de nuchtere analyses, cijfers en positionering. Daarnaast weet Fazili Consulting als geen ander, dat strategie vaak gebaseerd is op de enorme drive en de betrokkenheid van directie, management en medewerkers die vaak de zaak tot bloei hebben gebracht. Pas als deze twee kanten matchen heeft de strategie maximale kans van slagen. Dit tweeledige uitgangspunt vindt u ook terug in onze onderscheidende aanpak.

big ben rechtenvrij (2).jpg
bottom of page