Executive werving en selectie

Een cruciale factor voor het effectieve functioneren van een organisatie vormt de kwaliteit van het topmanagement. Zij bepalen immers de strategische koers enerzijds en vormen bron voor sturing, binding en motivatie van medewerkers en klanten anderzijds. Deze kwaliteit van het topmanagement is zelden een vast gegeven, maar veel meer een verdienste. Niet alleen de verdienste van het verkrijgen van de juiste man / vrouw op de juiste plaatsen, maar ook een verdienste van education et développement permanente. In de bereidheid en mentaliteit tot continue ontwikkeling en interactie met de omgeving toont zich de ware topmanager, naast verdere aangename kwaliteiten als kennis, kunde en ervaring.

 

Fazili Consulting executive werving en selectie is gespecialiseerd in het-  uitsluitend en exclusief – vervullen van functies op directieniveau en op het niveau van strategisch management.

 

Door de brede expertise, diensten en adviestrajecten van Fazili Consulting op het gebied van strategy, culture & change hebben wij een breder en gefundeerder beeld over de organisatie en passende kandidaten dan reguliere bureaus voor werving en selectie. Wij zoeken niet sec kandidaten, maar zien zowel kandidaten als organisaties als onze klanten voor een gezamenlijke match. Om deze reden organiseert Fazili Consulting meerdere thema- en loopbaanontwikkelings-bijeenkomsten voor topmanagers (in spé en arrivé).

 

Op de cruciale momenten in het traject van executive werving en selectie hanteert Fazili Consulting zelf ontwikkelde en uiterst effectieve instrumenten en bijeenkomsten om een scherp, éénduidig en gedragen beeld te verkrijgen van wat daadwerkelijk nodig is en past. Poldervalkuilen, profielen van schapen met meer dan vier poten of kandidaten die weinig toevoegen aan de toekomst van de organisatie, wensen wij namelijk geen enkele professionele organisatie toe. Ons zeer geruime netwerk en een uiterst zorgvuldige en tegelijkertijd sterk persoonlijke benadering kenmerken onze werkwijze.