top of page

Executive matching

Een cruciale factor voor het effectieve functioneren van een organisatie vormt de kwaliteit van het topmanagement. Zij bepalen immers de strategische koers enerzijds en vormen bron voor sturing, binding en motivatie van medewerkers en klanten anderzijds. Deze kwaliteit van het topmanagement is zelden een vast gegeven, maar veel meer een verdienste. Niet alleen de verdienste van het verkrijgen van de juiste man / vrouw op de juiste plaatsen, maar ook een verdienste van education et développement permanente. In de bereidheid en mentaliteit tot continue ontwikkeling en interactie met de omgeving toont zich de ware topmanager, naast verdere aangename kwaliteiten als kennis, kunde en ervaring.

 

Fazili Consulting executive matching is gespecialiseerd in het - uitsluitend en exclusief - vervullen van functies op directieniveau en op het niveau van strategisch management.

 

Door de brede expertise, diensten en adviestrajecten van Fazili Consulting op het gebied van strategy, culture & change hebben wij een breder en gefundeerder beeld over de organisatie en passende kandidaten dan reguliere bureaus voor werving en selectie. Wij zoeken niet sec kandidaten, maar zien zowel kandidaten als organisaties als onze klanten voor een gezamenlijke match. Om deze reden organiseert Fazili Consulting meerdere thema- en loopbaanontwikkelings-bijeenkomsten voor topmanagers (in spé en arrivé).

 

Op de cruciale momenten in het traject van executive matching hanteert Fazili Consulting zelf ontwikkelde en uiterst effectieve instrumenten en bijeenkomsten om een scherp, éénduidig en gedragen beeld te verkrijgen van wat daadwerkelijk nodig is en past. Poldervalkuilen, profielen van schapen met meer dan vier poten of kandidaten die weinig toevoegen aan de toekomst van de organisatie, wensen wij namelijk geen enkele professionele organisatie toe. Ons zeer geruime netwerk en een uiterst zorgvuldige en tegelijkertijd sterk persoonlijke benadering kenmerken onze werkwijze.

Executive matching

Fazili Consulting executive matching is gespecialiseerd in het-  uitsluitend en exclusief – vervullen van functies op directieniveau en op het niveau van strategisch management. De methodes van werving die Fazili Consulting hanteert, zijn het selecteren van kandidaten uit ons selecte kandidatenbestand en/of het plaatsen van gerichte advertenties.

 

Ons kandidatenbestand houden wij met opzet select. Wij geloven niet in onpersoonlijk grote kandidatenbestanden van wisselende kwaliteit, of het benaderen van onbekende kwaliteit, maar juist in de kracht van het persoonlijke contact en het kennen van de kwaliteiten, mentaliteit en ambities van topmanagers. Alle geselecteerde kandidaten die ingeschreven staan bij Fazili Consulting, hebben een korte profieltest ingevuld waarin hun primaire kwaliteiten, ambities en mentaliteit staan vermeld. Meerdere malen per jaar spreken wij alle kandidaten persoonlijk. Ook houden wij speciale themabijeenkomsten en bijeenkomsten voor loopbaanontwikkeling voor het selecte kandidatenbestand.

 

Met ons unieke instrument ‘Sheep’ zorgen wij dat het zoekprofiel geen optelsom wordt van geïnventariseerde wensen, maar een scherp beeld oplevert van primaire kwaliteiten, ambities en mentaliteit die meerwaarde vormt voor de organisatie van nu en naar de toekomst. Dat levert koers, éénduidigheid en draagvlak tegelijkertijd.

 

De advertenties worden door Fazili Consulting wervend opgesteld en zijn gericht op het aantrekken van kandidaten die passen in het zoekprofiel. Kwaliteit gaat hier boven kwantiteit. Alle afhandeling van sollicitaties, alle gesprekken en alle voorselectie wordt door Fazili Consulting verzorgd. Advertentieplaatsing via Fazili Consulting is door onze inkoopafspraken bovendien kostenefficiënt.

 

In de gesprekken bereiden wij de sollicitatiecommissies voor, zowel inhoudelijk als qua onderlinge afstemming. Fazili Consulting zorgt dat het gehele sollicitatieproces en de nabesprekingen, met oog op de belangen van zowel de organisatie als de kandidaten, zorgvuldig verloopt.

 

Onze psychologen kunnen met gerichte assessments de kandidaten naar wens verder onderzoeken op passendheid en op verdere ontwikkelpunten. Goede kandidaten zien hierin een uitgelezen kans voor verdere persoonlijke en professionele groei.

 

Onze uiterst zorgvuldige en tegelijkertijd sterk persoonlijke benadering kenmerken onze werkwijze. Ook bij zaken als het opstellen van arbeidsovereenkomsten, contractuele besprekingen, inwerkplannen of het ondersteunen van directie en bestuur.

Select kandidatenbestand

Fazili Consulting executive matching is gespecialiseerd in het-  uitsluitend en exclusief – vervullen van functies op directieniveau en op het niveau van strategisch management. Hieronder vallen functies als algemeen directeur, directeur-bestuurder, adjunct-directeur, manager cq. lid MT, griffier en vergelijkbaar.

 

De methodes van werving die Fazili Consulting hanteert, zijn het selecteren van kandidaten uit ons selecte kandidatenbestand en/of het plaatsen van gerichte advertenties. Ons kandidatenbestand houden wij met opzet select. Wij geloven namelijk in de kracht van het persoonlijke contact en het kennen van de kwaliteiten, mentaliteit en ambities van topmanagers. Geen grijze muizen, maar vrouwen en mannen met een eigen visie, gezicht en stijl. Van aanstormend talent tot bewezen kwaliteiten. Wij zoeken niet sec kandidaten, maar zien zowel kandidaten als organisaties als onze klanten voor een gezamenlijke match. Dat past bij de organisaties van de toekomst en dat past bij Fazili Consulting.

 

Voordat wij besluiten tot opname in ons selecte kandidatenbestand, ontvangen wij graag uw CV inclusief uw motivaties en ambities. Bij een potentiële match met de vragen van onze opdrachtgevers kunnen we vervolgens in een persoonlijk gesprek nader kennismaken. Bij opname in ons selecte kandidatenbestand vult u tevens een korte profieltest in, gericht op uw primaire kwaliteiten, ambities en mentaliteit. Dat biedt mogelijkheid tot snel wederzijds schakelen en matchen bij vragen vanuit de klant. Uiteraard behandelen wij al uw gegevens discreet en zorgvuldig conform de AVG, waarbij uw privacy en positie centraal staan.

 

Alle kandidaten spreken wij meerdere malen per jaar persoonlijk. Uiteraard houden wij u op de hoogte van aankomende en openstaande vacatures die mogelijk passen. Ook houden wij speciale themabijeenkomsten en bijeenkomsten voor loopbaanontwikkeling, waar wij u gaarne voor uitnodigen. Deze zijn uiteraard kosteloos en vrijblijvend, maar immer gericht op nadere analyse van de arbeidsmarkt, van ontwikkelingen binnen organisaties en op verdere carrièreontwikkeling en positionering. Tevens breidt u hiermee uw zakelijke netwerk verder uit.

Ondersteuning executive matching op onderdelen

Fazili Consulting kan het gehele traject van executive matching voor u verzorgen. Sommige organisaties kiezen om een dergelijk traject zelfstandig te doorlopen, maar kiezen voor Fazili Consulting om zich op onderdelen te laten ondersteunen. Wij bieden, en worden vaak gevraagd voor, de volgende soorten ondersteuning:

 

 • Concreet en gedragen zoekprofiel

  het ontwikkelen van een concreet zoekprofiel dat éénduidig is en gedragen wordt door alle betrokken partijen (denk hierbij aan bestuur, directie, managementteam, ondernemingsraad, cliëntenraad etcetera).
   

 • Effectieve advertentie
  het opstellen en plaatsen van een wervende en onderscheidende advertentie die specifiek gericht is op de gewenste doelgroep.
   

 • Voorselectie kandidaten
  het uitnodigen en spreken van kandidaten en het maken van een voorselectie van passend geachte kandidaten, inclusief gespreksverslag en eerste bevindingen omtrent motivatie, ambitie, kwaliteiten en eventuele bijzonderheden.
   

 • Trainen sollicitatiecommissies
  het trainen en inhoudelijk voorbereiden van de leden van de (verschillende) sollicitatiecommissies op de gesprekken met de kandidaten.

   

 • Psychologisch onderzoek
  het afnemen van psychologische onderzoeken bij kandidaten, gericht op geschiktheid, ontwikkelpotentieel, leiderschapskwaliteiten, intellectuele en sociaal-emotionele intelligentie, verandervaardigheden, ambities etcetera.

 

Alle genoemde ondersteuning en begeleiding vindt plaats op basis van maatwerk, gebaseerd op uw specifieke vraag en situatie.

bottom of page